Struktura organizacyjna

Drukuj PDF

 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach działa w ramach struktury organizacyjnej, której podstawą są wydziały, katedry oraz jednostki pozawydziałowe.Wydział Ekonomii

kierunek: ekonomia - studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)

W ramach Wydziału Ekonomii funkcjonują katedry: 

 • Katedra Ekonomii
 • Katedra Zarządzania

 

Wydział  Finansów

kierunek: finanse i rachunkowość - studia I stopnia (licencjackie)

W ramach Wydziału Finansów funkcjonuje:

 • Katedra Rachunkowości, Finansów i Bankowości


Wydział Prawa
Kierunek prawo - jednolite studia magisterskieWydział Nauk Społecznych
Kierunki:
politologia -  studia I stopnia (licencjackie)

turystyka i rekreacja - studia I stopnia (licencjackie)

europeistyka -  studia I stopnia (licencjackie)

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna -  studia I stopnia (licencjackie)

W ramach Wydziału Nauk Społecznych działają katedry: 

 • Katedra Stosunków Międzynarodowych - kierownik prof. dr hab.Marian Haliżak  
 • Katedra Polityki Turystycznej - kierownik prof.dr hab.Wiesław Alejziak 

Wydział Informatyki
Kierunek informatyka - studia I stopnia (inżynierskie)

W ramach Wydziału Informatyki funkcjonują katedry:

 • Katedra Podstaw Informatyki
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej i Systemów Zarządzania


Kolegium Medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunki:
fizjoterapia - studia I stopnia (licencjackie)
kosmetologia - studia I stopnia (licencjackie)
pielęgniarstwo - studia I stopnia (licencjackie)
położnictwo - studia I stopnia (licencjackie)
ratownictwo medyczne - studia I stopnia (licencjackie)
zdrowie publiczne - studia I stopnia (licencjackie)

  

W ramach Kolegium Medycznego - Wydziału Nauk o Zdrowiu funkcjonują katedry:

 • Katedra Fizjoterapii
 • Katedra Pielęgniarstwa
 • Katedra Ratownictwa Medycznego
 • Katedra Kosmetologii

  


Międzywydziałowe Studium  Zastosowania Metod IlościowychW Uczelni działają również jednostki pozawydziałowe, świadczące usługi dla ogółu studentów i pracowników. Są nimi:

 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Biblioteka
 • Wydawnictwo WSEiP
 • Akademickie Centrum Studiów Europejskich
 • Akademicki Ośrodek Badań Regionalnych
 • Ośrodek Badań Samorządności Terytorialnej
 • Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Integracyjnej