-->

dr Krzysztof WątorekDziekanem Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa jest dr Waldemar Cisowski

Kontakt:

Tel. 41 366 93 38

E-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dyżur Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa

- czwartek 11.00-13.00

- sobota 12.00-14.00

 

 

 

Kierunek administracja

Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

 Kierunek prawo

 

Grafik Dyżurów - Dziekana Wydziału oraz Psychologów na Wydziale

Grafik dyżurów opiekunów studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019 semestr zimowy | pdf 

UCZELNIANY PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Porozumienie z Komendą Główną Policji w Warszawie 

Studencka poradnia prawna

Konferencje Wydziału Prawa

Koło Naukowe „Per Aspera ad Astra”

Plan pracy Koła Naukowego "Per Aspera Ad Astra" na lata 2017/2018 |doc

Zarządzenie dot. powołania opiekuna Koła Naukowego "Per Aspera Ad Astra" na rok akad. 2017/2018 |doc

Strategia rozwoju Wydziału Prawa |doc

Program kształcenia na kierunku prawo |doc

Sposób kodowania przedmiotów w sylabusie |doc

Kodowanie przedmiotów na Wydziale Prawa |doc

Zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia |doc

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | doc

Zarządzenie w sprawie powołania „opiekunów lat studiów” na rok akademicki 2018/2019 |doc

Ankiety online:

https://goo.gl/forms/JjPypl5vjbEyjdqp1

https://goo.gl/forms/wcvqsoyRxScZKoeN2

 

Procedury

 1. Aktualizacja zbiorów biliotecznych |doc
 2. Ocena nauczycieli akademickich |doc
 3. Analizy programów kształcenia |doc
 4. Dostosowania treści pytań na egzamin dyplomowy do aktualnego programu kształcenia |doc
 5. Ankietyzacja studentów w ramach wewnętrznej oceny jakości kształcenia |doc
 6. Konsultacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi |doc
 7. Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych |doc
 8. Ustalanie oferty promotorskiej |doc
 9. Zasady zgłaszania przedmiotów do wyboru |doc
 10. Wewnętrzna ocena jakości prac dyplomowych |doc
 11. Zasady przeprowadzania procedury anty plagiatowej i wykorzystywania systemu „Plagiat” |doc
 12. Zasady współpracy z organizacjami studenckimi działającymi w WSEPiNM |doc

 13. Zasady pisania pracy dyplomowej |doc
 14. Określenie terminu i formy wyboru seminariów magisterskich |doc
 15. Przebieg procesu dyplomowania (proces egzaminowania) | doc
 16. Zarządzenie nr 5/11/2019 o praktykach na kierunku prawo |doc
 17. Zarządzenie nr 6/11/2019 w sprawie praktyk na kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzene, bhp |doc

 

Wybór fakultetów i bloków tematycznych |zip

Akty normatywne

Ogłoszenia

Symboliczne Ślubowanie 2020/2021

21 listopada 2020 w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyło się uroczyste ślubowanie nowych żaków na Uczelni.

W tym nietypowym roku panującej epidemii ze względów bezpieczeństwa uroczystość przybrała charakter symboliczny w okrojonym gronie
w celu dopełnienia corocznej tradycji aktu ślubowania. Wydarzenie odbyło się w Audytorium II WSEPiNM przy ul. Jagiellońskiej 109A, w którym udział wzięło 16 osób w tym 12 przedstawicieli studentów oraz 4 dziekanów każdego wydziału na Uczelni.

Na początku głos zabrał Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Maciej Juszczyk, który przywitał wszystkich obecnych i podziękował za przybycie przekazując głos kolejno pozostałym Dziekanom Wydziałów. Jako drugi głos zabrał Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa dr Waldemar Cisowski, który przyłączył się do podziękowań złożonych przez dr. Macieja Juszczyka. Jako trzeci głos zabrał Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Wiktor Krasa, który życzył studentom samych sukcesów na wybranych przez nich studiach. Na końcu Dziekan Wydziału Nauk Medycznych
dr Łukasz Baratyński wyraził ogromną nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości wszyscy będziemy mogli spotkać się w normalnych warunkach na Uczelni. Następnie dr Maciej Juszczyk poprosił wszystkich o powstanie i powtarzanie po nim słów tekstu ślubowania.

Po skończonym akcie ślubowania Dziekani Wydziałów wręczyli przedstawicielom poszczególnych kierunków upamiętniające papierowe powitania dołączenia do społeczności akademickiej WSEPiNM.

3

 

 Zaproszenie na konferencję 10-11 grudnia 2019 r. «Проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах розвитку правової держави» |doc

Relacja filmowa | Publikacja pokonferencyjna

 

IMG 9158  IMG 9162     IMG 9171    IMG 9178 
IMG 9258 IMG 9262 IMG 9269 IMG 9282
IMG 9279 IMG 9284 IMG 9286 IMG 9287
IMG 9283 IMG 9288 IMG 9294 IMG 9296
IMG 9168 IMG 9272    

 


Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w III edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, która odbędzie się 16 marca 2020 r. audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

 


24-25.04.2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat" - informacje tutaj i tutaj


Informacja o wynikach zawodów okręgowych XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie
Kielce, 23 lutego 2019 r.

W wyniku zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Prawie, przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2019 r. przez Komitet Okręgowy w Kielcach, do finału ogólnopolskiego Olimpiady zgłoszeni zostali następujący uczniowie:

Lp. Imię i nazwisko Nazwa szkoły

Liczba punktów

1. Mikołaj Zimoch VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 44,5
2. Anna Szostak

Zespół Szkół nr 2 w Opatowie

38
3. Aleksandra Kozieł II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 38
4. Wiktoria Styczeń VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 38
5. Bartosz Brudek VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 37
6. Agata Strzyż

Zespół Szkół nr 2 w Opatowie

37
7. Dominik Rajczak VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 35,5

Conference "European police structures in the last 100 years" invitation |doc


Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Studentów pt.: „Korupcja a bezpieczeństwo państwa – od wizji do rzeczywistości – diagnoza, profilaktyka, zwalczanie”, która odbędzie się 24 maja 2019 r. 

Informacje nt. konferencji w ogłoszeniu i zapowiedzi.

Conference on corruption - general information
Invitation to conference on corruption


Winnica2018Międzynarodowa Konferencja studencka w Winnicy pt. Integracja europejska  Ukrainy - mechanizmy humanitarne, prawne i instytucjonalne, Winnica  6 listopad 2018 r. , organizatorzy: Winnicki Kooperatywny Instytut i WSEPiNM w Kielcach. Galeria zdjęć tutaj.

 


Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Patronat medialny nad Konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy habilitacji, doktoratów oraz prac magisterskich, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2016 roku i nie później niż 31 sierpnia 2018 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora albo tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych. Prace można zgłaszać do 31 sierpnia 2018 roku. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe oraz stażowe.

Więcej informacji na temat nagród, warunków udziału w konkursie oraz składu Kapituły konkursowej można uzyskać na stronie: www.prokuratoria.pl


II edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt.:„Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” Kielce, 14-15 marca 2019 r. |doc |Karta zgłoszenia


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. " Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań", 25-26 kwietnia 2018 roku

 • informacje o konferencji |pdf 
 • information about the conference |pdf
 • karta uczestnictwa w konferencji i wskazówki edytorskie dla Autorów |doc |pdf

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - pdf


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,  Vysokej Školy Danubius – Słowację, Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií – Republikę Czeską oraz Międzynarodową Organizacje Policji – Świętokrzyską Grupę Wojewódzką.

Tematyka niniejszej konferencji: Aspekty prawne i kryminalistyczne badania dowodów

Konferencja odbędzie się 25 października 2017 r. o godzinie 10:00 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania w Kielcach. Więcej informacji tutaj.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna - program


Szanowni Studenci!
W dniach 3-5 marca 2016 r. organizowany jest wyjazd do Lwowa. Koszt ok. 200 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do mgr Pauliny Łochowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do najbliższego poniedziałku.

Zapraszamy!


W dniu 2 marca br. na terenie Naszej Uczelni odbędzie się II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Udział w w tym etapie Olimpiady weźmie 25 uczniów ze świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych wcześniej w etapach szkolnych.XVIII Olimpiada Wiedzy o Prawie - eliminacje okręgowe

WSEPiNM, 27 lutego 2016 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach już po raz szósty jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawie. W zawodach okręgowych, które odbędą się w siedzibie uczelni w sobotę 27 lutego weźmie udział 17 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Zawody wyłonią trzech finalistów; będą oni reprezentowali nasz region  w ogólnopolskim finale Olimpiady – 2 kwietnia 2016 r.


 

20 lutego 2016 r. w WSEPiNM gościł Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Pan Rzecznik przyjechał na zaproszenie studentów z Koła Naukowego "Per Aspera Ad Astra". Spotkanie było poświęcone problemom związanym z kryzysem migracyjnym. Pan Rzecznik wygłosił wykład, po którym rozgorzała dyskusja. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawników Polskich i Ukraińskich pn.: LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW, Kielce, 15-16 października 2015 r. Karta zgłoszenia | Ogłoszenie ogólne 

 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA - Akcja prewencyjna organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach oraz Koło Naukowego „Per Aspera Ad Astra” z Wydziału Prawa WSEPiNM w Kielcach

W dniu 14 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 na Wydziale Prawa WSEPiNM w Kielcach w ramach Koła Naukowego „Per Aspera Ad Astra” odbyło się spotkanie z inspektorem Stanisławem Golmento z Okręgowego Inspektoratu pracy na temat akcji „Kultura bezpieczeństwa”, która realizowana będzie w miesiącu maj – czerwiec 2015 r. w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie woj. świętokrzyskiego.
Organizatorzy akcji to Państwowa Inspekcja Pracy oraz studenci Wydziału Prawa tut. Uczelni. Po zapoznaniu przez inspektora celu akcji i jej założeń wytypowano 8 studentów – liderów, którzy stworzą czteroosobowe zespoły do prowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych działań prewencyjnych w ramach akcji. Liderzy zostali wyposażeni w materiały promocyjne i edukacyjne związane z kultura bezpieczeństwa i na ich podstawie przygotują prezentacje na wykłady. Ponadto wysłuchali interesującego wykładu na temat praw pracowniczych i praw do wynagrodzenia.
Studenci odwiedzą 25 szkół na terenie woj. świętokrzyskiego, które to zgłosiły zainteresowanie akcją. Pierwsze wyjazdy zaplanowano na drugą połowę maja 2015 roku.

 

Szanowni Państwo!
Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach podjęli współpracę w celu propagowania wiedzy w ramach kampaniiNie daj się zrobić w słupa. Jej efektem jest organizacja spotkania naukowego ze studentami Uczelni w dniu 17 marca b.r.
Celem spotkania jest przybliżenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uczestnictwem w karuzeli podatkowej. Wyjaśnimy zagadnienia dotyczące tzw. karuzeli podatkowej oraz jej niezbędnych elementów takich jak: słup, znikający podatnik, bufor, broker, organizator. Powiemy na co zwrócić uwagę i jak ustrzec się przed zagrożeniem.
Często jedna decyzja i chęć osiągnięcia korzyści majątkowej, które powodują, że stajemy się uczestnikami grupy przestępczej mogą wywrzeć wpływ na dalsze nasze życie i naszych najbliższych. Należy mieć świadomość, iż rezygnacja z udziału w nielegalnej działalności nie zawsze jest łatwa.
"Wchodząc" raz do grupy przestępczej nie zawsze można się wycofać.
Powiemy też o konsekwencjach, które grożą nam za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Omówione zostaną konsekwencje podatkowe, karne i karne skarbowe, które grożą nie tylko organizatorom nielegalnych procederów, ale także poszczególnym uczestnikom, którzy zdecydowali się na wystawianie fikcyjnych faktur.
Mamy nadzieję, że frekwencja potwierdzi, że walka z oszustwami podatkowymi jest ważna nie tylko dla Skarbu Państwa, ale dla nas wszystkich. 

Grafik dyżurów opiekunów studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019 semestr zimowy| doc

Uczelniany pakiet informacyjny ECTS

Konferencje Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa

Koło Naukowe Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa "Respublica"

Powołanie opiekuna Koła Naukowego "Respublica"

Plan pracy Koła Naukowego "Respublica" na lata 2017/2018 |doc

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji  i form odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunkach: prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | doc

Zarządzenie w sprawie powołania „opiekunów lat studiów” na rok akademicki 2018/2019 |doc

Strategia rozwoju Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa |doc

Regulamin Studiów 

Procedura uznawania efektów uczenia się zdobytych poza Uczelnią |doc 

Ankieta dla studentów dot. jakości procesów kształcenia | doc

Ankieta dla wykładowców dot. jakości procesów kształcenia | doc

Ankiety online:

https://goo.gl/forms/JjPypl5vjbEyjdqp1

https://goo.gl/forms/wcvqsoyRxScZKoeN2

Akty normatywne

Ogłoszenia

 Zaproszenie na konferencję 10-11 grudnia 2019 r. «Проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах розвитку правової держави» |doc


Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w III edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, która odbędzie się 16 marca 2020 r. audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.


24-25.04.2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Europejskie struktury policyjne na przestrzeni 100 lat" - informacje tutaj i tutaj

Conference "European police structures in the last 100 years" invitation |doc


Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Studentów pt.: „Korupcja a bezpieczeństwo państwa – od wizji do rzeczywistości – diagnoza, profilaktyka, zwalczanie”, która odbędzie się 24 maja 2019 r. 

Informacje nt. konferencji w ogłoszeniu i zapowiedzi.

Conference on corruption - general information
Invitation to conference on corruption


4 września 2018 roku o godz. 10.00 w Kielcach - w ramach  XXVI Międzynarodowego  Salonu Przemysłu Obronnego – odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Informacje tutaj.


II edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt.:„Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” Kielce, 14-15 marca 2019 r. |doc


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. " Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań", 25-26 kwietnia 2018 roku

 • informacje o konferencji |pdf 
 • information about the conference |pdf
 • karta uczestnictwa w konferencji i wskazówki edytorskie dla Autorów |doc |pdf

„O tym jak, groźnym zjawiskiem jest przestępczość gospodarcza, nie trzeba nikogo przekonywać. Na dodatek stanowi ona twór hybrydowy, zmieniający się niekiedy bardzo szybko...”

(…) prof. zw. dr hab. Piotr Girdwoyń

Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców

image001

Przygotowana przez wykładowców naszej Uczelni tj. dr Pawła Łabuza, dr Irenę Malinowską i dr Mariusza Michalskiego oraz wydana przez ogólnopolskie prawnicze wydawnictwo monografia, która ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie cennych oraz praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości gospodarczej, która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje się dużą zmiennością. Publikacja pozwoli zapoznać się nie tylko z taktyką przestępczą sprawcy działającego w sektorach gospodarczych, lecz także metodyką oraz środkami zapobiegającymi zagrożeniom na tej płaszczyźnie.

Autorzy z wielką starannością stworzyli naukowo-praktyczne „kompendium wiedzy” prezentujące istotę, mechanizmy przestępcze oraz problemy prawne z zakresu przestępczości gospodarczej. Ponadto praca stanowi niewątpliwie ważne ze społecznego punktu widzenia źródło wiedzy uwzględniające bogaty dorobek doktryny.


15 listopada 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” o godzinie 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych. Spotkanie z dr. hab. Patrykiem Pleskotem „Skok cywilizacyjny PRL – znak czasów czy propaganda?” poświęcone będzie modernizacji gospodarczej i postępowi społeczno–gospodarczemu, jaki nastąpił w Polsce po 1945 r.
Dekada rządów Edwarda Gierka przyniosła gospodarce PRL nowe technologie w przemyśle, podjęto i przeprowadzono szereg inwestycji przemysłowych, a sam I sekretarz zapisał się w pamięci Polaków jako człowiek, który umożliwił im poznanie smaku Coca-Coli i spopularyzował motoryzację. O tym czy Polska rządzona przez komunistów mogła rzeczywiście być szóstą gospodarką świata czy też był to mit wykreowany przez propagandę, czy system komunistyczny ułatwiał czy utrudniał rozwój gospodarczy kraju, jakie koszty modernizacji ponosili Polacy i czy przekładało się to na ich codzienne życie dyskutować będziemy z dr. hab. Patrykiem Pleskotem.


Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - pdf


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,  Vysokej Školy Danubius – Słowację, Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií – Republikę Czeską oraz Międzynarodową Organizacje Policji – Świętokrzyską Grupę Wojewódzką.

Tematyka niniejszej konferencji: Aspekty prawne i kryminalistyczne badania dowodów

Konferencja odbędzie się 25 października 2017 r. o godzinie 10:00 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania w Kielcach. Więcej informacji tutaj.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna - program


Szanowni Studenci!
W dniach 3-5 marca 2016 r. organizowany jest wyjazd do Lwowa. Koszt ok. 200 zł. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do mgr Pauliny Łochowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do najbliższego poniedziałku.

Zapraszamy!


W dniu 2 marca br. na terenie Naszej Uczelni odbędzie się II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Udział w w tym etapie Olimpiady weźmie 25 uczniów ze świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych wcześniej w etapach szkolnych.


20 lutego 2016 r. w WSEPiNM gościł Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Pan Rzecznik przyjechał na zaproszenie studentów z Koła Naukowego "Per Aspera Ad Astra". Spotkanie było poświęcone problemom związanym z kryzysem migracyjnym. Pan Rzecznik wygłosił wykład, po którym rozgorzała dyskusja. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


XVIII Olimpiada Wiedzy o Prawie - eliminacje okręgowe

WSEPiNM, 27 lutego 2016 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach już po raz szósty jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawie. W zawodach okręgowych, które odbędą się w siedzibie uczelni w sobotę 27 lutego weźmie udział 17 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Zawody wyłonią trzech finalistów; będą oni reprezentowali nasz region  w ogólnopolskim finale Olimpiady – 2 kwietnia 2016 r.