RPOWŚ

Masz staż

 

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest wsparcie 300 (130K, 170M) uczniów z 3 szkół z woj. świętokrzyskiego prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez realizację zadań. 300 uczniów (130K, 170M) zdobędzie i rozwinie kompetencje cyfrowe, zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy, nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, posługiwania się językiem angielskim, społeczno-przedsiębiorczym poprzez udział w dodatkowych Kursach Kompetencji Cyfrowych, kursach Kompetencji Kluczowych (matematyka, j. ang.) i Warsztatach Kompetencji Kluczowych - Społeczno-Przedsiębiorczych. Kurs języka angielskiego zakończy się udziałem w obozie językowym w Polsce, podczas którego uczestnicy w warunkach optymalnych kształtować będę kompetencje w zakresie języka obcego oraz społeczne.

Szkoły:

  • Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Końskich
  • Technikum nr 1 w ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie
  • Technikum w ZSE im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

Okres realizacji: IX 2016 – VIII 2018

Obszar realizacji: województwo świętokrzyskie

Wartość projektu: 1 181 628,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 121 628,00 z


Masz staż w  Technikum nr 1 w ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie

DSC 0132

 


 

 

 

 

 

 Masz staż w Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Końskich

WP 20170308 012

 

 

 

 

 

Masz staż w Technikum w ZSE im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

P1080079

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania

Staże

Prośba o przekazywanie stypendium stażowego na rachunek bankowy |pdf

Karta czasu pracy |xls

Lista obecności na stażu |doc

Nota księgowa BHP |doc

Nota księgowa - wynagrodzenie opiekuna | doc

Opinia dot. realizacji stażu | doc

Oświadczenie opiekuna stażysty dot. zaangażowania zawodowego |doc

Oświadczenie stażysty |doc

Program stażu |doc

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu | doc


Harmonogram warsztatów 11.04.2018 r. |pdf

Harmonogram warsztatów 12.04.2018 r. |pdf

 


Zapytania ofertowe:

Pytanie z dnia 18.05.2017 (doc) - Odpowiedź z dnia 19.05.2017 (doc)

Rozeznanie rynku:

 

 

 

 

 

 

  • Rozeznanie rynku dot. prowadzenia dodatkowych zajęć z matematyki w ramach projektu Masz staż |doc
  • Rozeznanie rynku dot. prowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Masz staż |doc

 

  • Rozeznanie rynku dot. dostawy odzieży roboczej w ramach projektu Masz staż |doc