Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

2014-2020

 

 Zrealizowane 2014-2020

 

 Zrealizowane 2007-2013

Po zdrowie w świętokrzyskie http://www.zdrowie.wsepinm.edu.pl/
Rozwój usług zdrowotnych w województwie świętokrzyskim http://www.rozwojuslugzdrowotnych.pl/
Masz zawód - masz pracę http://maszprace.wsepinm.edu.pl/
Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie http://doradztwoedukacyjne.wseip.edu.pl/
Kształcenie na kierunku prawo http://wseip.edu.pl/prawo/
Kształcenie na kierunku informatyka http://wseip.edu.pl/inf/
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej informacje i materiały
Projekt pn. Lepsze perspektywy rozwoju osób pracujących z województwa świętokrzyskiego  
Krąg Turystyki Zdrowotnej http://www.tz.wseip.edu.pl/
Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej http://kreator.wseip.edu.pl/
LOLIPOP – Europejskie Portfolio Językowe Online  
Nauka drogą do sukcesu informacje
Projekt pn. Droga na studia
- konkurs matematyczno-informatyczny „Matematyka i informatyka bez tajemnic”
- kursy przygotowujące do matury i egzaminów na studia
informacje
GRUNDTVIG „Wzbudzanie ducha przedsiębiorczości w młodych dorosłych Europejczykach” informacje (pdf)
Szkolenia Przedsiębiorstwa Spin off i Spin out w praktyce  
Leonardo da Vinci – projekt DOCTAE  
Erasmus IP Welltour 2013, “Promotion of wellness tourism – focus on elderly” informacje (ppt)

Zapytania ofertowe 2009-2015