Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 znaki strona www kopia

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa

 

Wartość: 90 000 zł

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

 

Wsparcie pozwoli podnieść jakość kształcenia zdalnego na uczelniach niepublicznych oraz ułatwi prowadzenie zajęć ze studentami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” na podstawie "Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r." ogłaszamy zapytanie ofertowe: 7.10.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru

 

Wzór oferty