XIX Olimpiada Wiedzy o Prawie - zawody okręgowe

WSEPiNM, 4 marca 2017 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach już po raz siódmy była współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawie. W zawodach okręgowych, które odbyły się w siedzibie uczelni w dniu 4 marca, wzięło udział 12 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy wypełniali test oraz pisali opracowanie na temat Senatu RP – jego genezy, zasad wyboru, kompetencji, zasad organizacji itp.

Komitet Okręgowy Olimpiady zgłosił do udziału w ogólnopolskim finale pięcioro uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki:

  1. Katarzyna Jędruszczak z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach (47 pkt.)
  2. Radosław Brela z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach (46 pkt.)
  3. Bartosz Gałucha z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach (32 pkt.)
  4. Julia Pokrzepa z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (32 pkt.)
  5. Julia Kozłowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (29.5 pkt.)

Gratulujemy!