Wierzyciel, syndyk, prawo upadłościowe i naprawcze, wymagalność zobowiązania pieniężnego, przedmioty wyłączone spod egzekucji - te i podobne pojęcia poznali studenci WSEPiNM podczas konferencji zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Kielcach nt. Upadłości konsumenckiej. Spotkanie odbyło się dnia 15 marca 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Sądu Okręgowego przy ul. Sienkiewicza 5 w Kielcach.

Studentki kierunku prawo przed  budynkiem  Sądu Okręgowego przy ul. Sienkiewicza 5 w Kielcach. (Fot. Kamil Rębosz)

Było to pierwsze z cyklu posiedzeń pn. Akademia Podstaw Prawa. Sympozja adresowane są do mieszkańców Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Mają na celu przybliżenie zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu postępowań sądowych.

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie postępowania upadłościowego osób nie prowadzących działalności gospodarczej tzw. upadłości konsumenckiej. To niezwykle ważna zmiana, ponieważ ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów. Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji odnośnie składania ww. wniosku.

Podczas konferencji słuchacze zostali poinformowani o konsekwencjach postępowania upadłościowego wobec konsumenta. Obeznali się z tematem kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wiedzą już w jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe, czym jest plan spłaty, jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami oraz jakie dokumenty są wymagane i w jaki sposób złożyć wniosek. Orientują się również do którego sądu należy go doręczyć. Z poradnika, który zgromadzeni otrzymali mogli wysondować informacje nt. wydziałów gospodarczych sądów rejonowych, które rozpatrują wnioski o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W Kielcach jest to Sąd Rejonowy (V Wydział Gospodarczy przy ul. Warszawskiej 44).

Studentów najbardziej zaciekawiły etapy postępowania podczas skłania wniosków. Pierwszym z nich jest przygotowanie dokumentu, następnie zostaje on złożony do Sądu i następuje badanie formalne w wyniku którego Sąd odrzuca, zwraca lub oddala go. Może także wezwać konsumenta na rozprawę. Kolejnym etapem jest wyznaczenie syndyka, który ustala listę wierzytelności, a ta zostaje zatwierdzona przez Sędziego- komisarza. Potem Sąd ustala plan spłaty lub oddłuża konsumenta.

Podsumowując - bardzo interesujące spotkanie, wiele wnoszące w rozwój młodych ludzi, którzy w przyszłości pragną zostać prawnikami.

Dominika Duszyńska – studentka II roku prawa WSEPiNM