„Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy śmierć wydaje się łatwiejsza niż życie. 
Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli – fakty i mity”

Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli: „Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy śmierć wydaje się łatwiejsza niż życie. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli – fakty i mity”.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty zokrganizowali konferencję szkoleniową nt.: „Depresja u dzieci i młodzieży. Kiedy śmierć wydaje się łatwiejsza niż życie. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli – fakty i mity”. Konferencja odbyła się 4 kwietnia  2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Według danych WHO depresja jest współcześnie najpowszechniejszą chorobą cywilizacyjną, a jej nasilenie jest największe w krajach wysoko rozwiniętych. Ocenia się, że w Polsce zmaga się z nią ok. 10% obywateli, a tylko połowa z nich otrzymuje fachową pomoc medyczną. Wpływa też w coraz bardziej widoczny sposób na życie szkoły, która jest miejscem występowania splotu problemów, takich jak: depresja dzieci i młodzieży, depresja w środowisku rodzinnym uczniów, stygmatyzacja z powodu depresji, depresja i wypalenie zawodowe nauczycieli, itp.

Konferencję poprowadzą zaproszeni specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i komunikacji, starając się nie tylko opisać problem depresji (mechanizm powstawania, objawy, źródła, skutki zdrowotne i społeczne), ale także przedstawić rekomendacje i praktyczne porady, których stosowanie mogłyby ograniczyć jej negatywny wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy realizowany przez szkoły. Organizatorzy liczą również na „wartość dodaną” konferencji, w postaci  pomysłów i propozycji zrodzonych w toku dyskusji z udziałem uczestników, będącą rezultatem wymiany doświadczeń i poglądów.

Program tutaj