Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016  
 
  1. dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali – przewodnicząca 
  2. dr Halina Młotkowska – członek
  3. dr Grażyna Tatka – członek
  4. mgr Katarzyna Lipska - członek
  5. mgr Emilia Kijanka - sekretarz
Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa Wyższego na Wydziale Ekonomii 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 DZIEKANA WYDZIAŁU EKONOMII WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach z dnia 19.09.2013 r.w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przy Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach  doc.