„Tradycja, kreatywność, odpowiedzialność, przyszłość”

Misją Wydziału Ekonomii jest kształcenie studentów w zakresie nauk ekonomicznych, przygotowujące wykwalifikowaną kadrę zdolną do samodzielnego dostrzegania, badania i rozwiązywania problemów gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową w skali mikro-i makroekonomicznej, rzetelnej pracy w różnych podmiotach sektora prywatnego i publicznego, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Proces kształcenia wspomagany jest poprzez prowadzenie badań naukowych, działalność wydawniczą oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Za szczególnie ważne uznaje się kształtowanie pozytywnej tożsamości ekonomiczno-społecznej w oparciu o aktywność i więzy obywatelskie, biznesu i samorządów składające się na harmonijną całość regionu świętokrzyskiego.