ZNAK NBP projekt realizowany m

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zrealizowała projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski  w ramach programu edukacji ekonomicznej

pn. Budżet nastolatka - konsumpcja a oszczędzanie. Edycja I

Okres realizacji: 4 września – 30 listopada 2017 r.

budzet

 

 

Projekt skierowany był do 100 uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego:

 

Cel projektu:

promowanie nowoczesnych postaw sprzyjających odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych poprzez:

  • podniesienie poziomu wiedzy nt. gospodarki rynkowej i roli pieniądza w gospodarce
  • podniesienie świadomości w zakresie dysponowania środkami płatniczymi
  • nabycie umiejętności gospodarowania budżetem domowych, poruszania się na rynku finansowym oraz podejmowania właściwych decyzji konsumenckich
  • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w 4 modułach 4-godzinnych:

Moduł 1. Ekonomia szczęścia

Moduł 2. Funkcje pieniądza

Moduł 3. Bogaty ojciec, biedny ojciec – ABC inteligencji finansowej

Moduł 4. Moje wydatki, ale czy mój wybór? – manipulacja w reklamie

 

Każdy uczeń wziął udział w 16 godzinach zajęć. Połowa zajęć (tj. 8 godzin - 4 dni po 2 godz.) zrealizowana została w szkołach w czterech blokach 2-godzinnych, zaś 8 godzin zajęć przeznaczonych była na jednodniowe warsztaty w siedzibie wnioskodawcy. Na zajęciach warsztatowych podsumowujących spotkania w szkołach uczestnicy projektu poznali Grę CASHFLOW.

budzet natolatka 6 budzet natolatka 3budzet nastolatka 4

budzet natolatka 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe w siedzibie Uczelni odbyły się 22 listopada 2017 r. Część zajęć z 8-godzinnego dnia warsztatowego poświęcona była grze Cashflow - uczniowie wykorzystywali w praktyce zdobyte wiadomości.

NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 1NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 3NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 16NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 14NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 4NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 2

NBP 22 11 2017 3

NBP 22 11 2017 1

NBP 22 11 2017 2

 

 

 

  

 

 

 

 

Podczas zajęć uczestnicy realizowali projekty wymagające dużej inwencji: 

NBP pracaNBP praca 1

NBP praca 3

NBP praca 10NBP praca 7

NBP praca 6

NBP praca 5

NBP praca 4