ZNAK NBP projekt realizowany m

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach realizuje projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski  w ramach programu edukacji ekonomicznej

pn. Budżet nastolatka - konsumpcja a oszczędzanie. Edycja I

Okres realizacji: 4 września – 30 listopada 2017 r.

budzet

 

 

Projekt skierowany jest do 100 uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Końskich
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju

 

Cel projektu:

promowanie nowoczesnych postaw sprzyjających odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych poprzez:

  • podniesienie poziomu wiedzy nt. gospodarki rynkowej i roli pieniądza w gospodarce
  • podniesienie świadomości w zakresie dysponowania środkami płatniczymi
  • nabycie umiejętności gospodarowania budżetem domowych, poruszania się na rynku finansowym oraz podejmowania właściwych decyzji konsumenckich
  • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 4 modułach 4-godzinnych:

Moduł 1. Ekonomia szczęścia

Moduł 2. Funkcje pieniądza

Moduł 3. Bogaty ojciec, biedny ojciec – ABC inteligencji finansowej

Moduł 4. Moje wydatki, ale czy mój wybór? – manipulacja w reklamie

 

Każdy uczeń weźmie udział w 16 godzinach zajęć. Połowa zajęć (tj. 8 godzin - 4 dni po 2 godz.) zrealizowana zostanie w szkołach w czterech blokach 2-godzinnych, zaś 8 godzin zajęć przeznaczonych będzie na jednodniowe warsztaty w siedzibie wnioskodawcy. Na zajęciach warsztatowych podsumowujących spotkania w szkołach uczestnicy projektu poznają Grę CASHFLOW.

budzet nastolatka 4

 

budzet natolatka 2

 

budzet natolatka 3

budzet natolatka 6

 

 Zajęcia warsztatowe w siedzibie Uczelni odbyły się 22 listopada 2017 r. Część zajęć z 8-godzinnego dnia warsztatowego poświęcona była grze Cashflow, podczas której uczniowie wykorzystywali w praktyce zdobyte wiadomości.

NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 1 NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 3 NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 16NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 14NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 4NBP Budzet nastolatka 22 11 2017 2