eudEkonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Kielcach zaprasza na studia!

Ruszyły zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. EUD to projekt edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Zajęcia rozpoczną się w marcu i potrwają do czerwca br. Uczestnictwo jest nieodpłatne. Program dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy.


Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej działający w siedmiu miastach: w Kielcach przy Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach a także w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku, Poznaniu i Rzeszowie. Celem programu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

Semestr zajęć obejmuje sześć spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne. Blok tematyczny skonstruowany jest w taki sposób, aby umożliwić małym studentom zaznajomienie się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień. W zbliżającym się semestrze, na zajęciach dowiedzieć się będzie można bardzo wielu ciekawych rzeczy. Oto niektóre z pytań, na które wykładowcy wraz ze słuchaczami zajęć, szukać będą odpowiedzi: skąd się biorą pieniądze?, czym jest marketing?, jak przekonać innych do swoich racji?, dlaczego przedsiębiorstwa współpracują ze sobą?, w jaki sposób skutecznie zaprezentować własną osobę? oraz czy nauka się opłaca?
„W zakresie edukacji ekonomicznej najmłodszych mamy bardzo wiele do zrobienia. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego możemy sukcesywnie rozwijać się i upowszechniać ideę edukacji ekonomicznej” – wyjaśnia Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji, która powołała do życia Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. W marcu 2014 roku w siedmiu miastach Polski ruszają kolejne edycje zajęć. W Kielcach, gdzie działamy od 2011 roku, będzie to już VI edycja.
Uniwersytet Ekonomiczny w Kielcach ma do rozdania 120 indeksów EUD. Uczestnictwo jest nieodpłatne. Aby zapisać dziecko na zajęcia EUD, należy w dniach 20 stycznia
– 2 lutego 2014 r. przesłać zgłoszenie za pomocą formularza zapisów dostępnego na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
Każdy student EUD otrzyma indeks, do którego będzie zbierać pieczątki poświadczające uczestnictwo w zajęciach. Na podstawie zebranych stempelków uczestnicy otrzymają zaliczenie semestru oraz dyplomy poświadczające ukończenie EUD. Warto dodać, że semestr zajęć kończy się testem wiedzy. Trzy osoby, które w danym ośrodku zdobędą najwyższy wynik z testu, otrzymają wartościowe nagrody.
W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.
Szczegółowe informacje na temat programu zajęć, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl