Decyzja Ministra Edukacji Narodowej o wpisaniu WSEiA do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 132 (nr DNS 1 - 0145 -286/TBM/97).