Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej uzyskało zgodę MEN na powołanie uczelni o nazwie Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach.