Kalendarium 1999

Uworzenie przy WSEiA w Kielcach Akademickiego Centrum Studiów Europejskich. Fundacja Friedricha Naumanna przekazała księgozbiór, który stał się zaczątkiem biblioteki europejskiej.

Konferencja naukowa "Europa regionów. Region świętokrzyski w procesach integracji Polski z Unią Europejską" WSEiA zorganizowała wspólnie z Fundacja Friedricha Naumanna i Wydziałem Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach.

I Święto Uczelni - wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek Uczelni przy ul. Karczówkowskiej 27.

19.04.1999 r. odbyła się konferencja naukowa "Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych", zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.

Komisja Europejska przyznała WSEiA w Kielcach grant w wys. 218.900 EURO na realizację projektu:" Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych" (TEMPUS-PHARE IB_JEP-14018-1999).

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1999/2000 odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury. Naukę rozpoczęło blisko 5000 studentów ekonomii i politologii. W trzecim roku swego istnienia WSEiA stała się największą uczelnią niepaństwową w regionie świętokrzyskim.

Konferencja "Zdolności konkurencyjne przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego w świetle wejścia do Unii Europejskiej" zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji WSP oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.