Kalendarium 2001

W ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego WSEiA  odbyła się projekcja filmu "Blokersi". Po projekcji studenci rozmawiali na temat filmu z jego reżyserem Sylwestrem Latkowskim. Film bogato ilustrowany muzyka hip-hop nie jest, jak zapewniał reżyser, filmem o scenie muzycznej a o zjawisku społecznym.

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprezentował studentom WSEiA kolejny film "Cześć Tereska". Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem Robertem Glińskim oraz aktorką Violą Arlak.

13 grudnia 2001 r. zainaugurowano działalność Koła Młodych Ekonomistów. Koło zrzeszać będzie studentów WSEiA chcących poszerzać wiedzę z zakresu ekonomii.

WSEiA była współorganizatorem koncertu Starego Dobrego Małżeństwa.

WSEiA otrzymała wyróżnienie Lider Regionu 2000. Tytuł i związana z nim statuetka przyznawana jest przez Kapitułę, działającą pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewody, firmom i instytucjom najlepiej promującym region świętokrzyski.

III Święto Uczelni. Otwarcie klubu studenckiego w nowej siedzibie WSEiA przy ul. Karczówkowskiej 27 (Klub Jeszcze Nie Nazwany).Koncert zespołu Osjan.

W rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw WSEiA zajęła 20 miejsce w kategorii niepaństwowych uczelni ekonomicznych (najwyższa lokata wśród uczelni woj. świętokrzyskiego).

Pierwszy salon polityczny

Zainaugurowanie spotkań w ramach cyklicznych Salonów Politycznych WSEiA. Gościem I Salonu Politycznego był konsul honorowy RP w Jerozolimie - Zeev Baran.

Konferencja naukowa "Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego" zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Partycypacyjnych Form Zarządzania UŁ.

I warsztaty studenckie - prezentacja dorobku naukowego studentów WSEiA. Zainicjowano nową serię wydawniczą Uczelni "Zeszyty Studenckie".

Inauguracja spotkań w ramach cyklicznych spotkań Salonu ekonomicznego WSEiA. Gośćmi I Salonu Ekonomicznego byli profesorowie: Zygmunt Bosiakowski - b. rektor SGH, Zdzisław Sadowski - prezes Zarządu Krajowego PTE, Janusz Stefan Witkowski - wiceprezes GUS. Dyskusja nt. Bezrobocie - stan obecny i perspektywy transmitowana była przez Internet.

II salon polityczny z udziałem z-cy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego na temat Współczesne meandry polityki.

Inauguracja roku akademickiego 2001/2002. Ok. 7000 studentów rozpoczęło naukę na kierunkach: ekonomia, politologia i na studiach podyplomowych.

II salon ekonomiczny z udziałem Włodzimierza Wójcika - wojewody świętokrzyskiego i Józefa Kwietnia - marszałka województwa świętokrzyskiego. Temat debaty "Perspektywy rozwoju województwa świętokrzyskiego".