Kalendarium 2002

WSEiA była współorganizatorem XV Okręgowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

WSEiA była współorganizatorem koncertu krakowskiej grupy Pod Budą.

W Klubie Studenckim COOLtura otwarto wystawę fotografii Janusza Pustelaka pt. "taki pejzaż...". Motywem przewodnim prezentowanych pracy była kobieta.

WSEiA została wyróżniona nagrodą Złotej Miotły 2002 za estetykę, czystość posesji i zagospodarowanie zielenią terenu Uczelni przy ul. Karczówkowskiej 27.

Dyskusyjny Klub Filmowy WSEiA gościł reżysera i odtwórcę główej roli filmu "Edi". Reżyser Piotr Trzaskalski przyjechał do Kielc na spotkanie z widzami oraz projekcję swojego filmu. Henryk Gołębiewski po raz pierwszy odwiedził Kielce. Prezentowany w wypełnionym po brzegi Kinie Moskwa film przyjęto owacjami na stojąco.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał WSEiA uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku ekonomia (decyzja nr DSW-2-0145-7/TBN/2002).

III salon ekonomiczny z udziałem Tadeusza Toczyńskiego - prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Temat debaty Pierwszy narodowy spis powszechny XXI wieku.

IV salon ekonomiczny nt. Pierwsza praca absolwenta. Gośćmi salonu byli redaktorzy dziennika Rzeczpospolita - Ewa Barlik, Agnieszka Górecka, Grażyna Raszkowska.

Ogłoszenie konkursu na projekt i realizację nowego budynku Wydziału Ekonomicznego WSEiA przy ul. IX Wieków Kielc.

Andrzej Mroczek - wicekanclerz WSEiA został Człowiekiem Lutego w plebiscycie Echa Dnia i Radia Tak.

W rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw WSEiA zajęła 12 miejsce w kategorii niepaństwowych uczelni ekonomicznych (najwyższa pozycja wśród szkół wyższych regionu świętokrzyskiego).

IV święto Uczelni - uroczystość pięciolecia WSEiA. Przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego wręczył rektorowi dr. Andrzejowi Juszczykowi statuetkę Złotego Emeryka za dokonania na rzecz rozwoju regionu.

Konferencja naukowa Region świętokrzyski w badaniach Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach.

MENiS nadało WSEiA uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku informatyka specjalność systemy informatyczne zarządzania (decyzja nr DSW-3-4003-EK/549/02).

III salon polityczny nt. Integracja Polski z Unią Europejską. Gościem salonu był dr Paweł Samecki z UKIE.

II warsztaty studenckie.

Kanclerz WSEiA dr Tadeusz Dziekan zwyciężył w plebiscycie Echa Dnia i Radia Tak. Czytelnicy i radiosłuchacze wybrali Go Człowiekiem Maja.

WSEiA była organizatorem i gospodarzem ogólnopolskiej konferencji nt. "Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską" - w ramach Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych.

Studenci WSEiA pod przewodnictwem Andrzeja Żeleźnikowa, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zdobyli w rekordowym tempie - 11 dni i 8 godzin - Koronę Ggór Polskich: 28 najwyższych szczytów.

Kapituła Nagrody Gospodarczej Słowa Ludu wyróżniła Uczelnię nagrodą Skrzydła 2002 przyznawaną najlepszym firmom województwa świętokrzyskiego.

Zakończenie rekrutacji na rok akademicki 2002/2003; ok. 3500 studentów pierwszego roku podejmie naukę na wszystkich kierunkach studiów oferowanych przez WSEiA.

WSEiA wraz z GUS i urzędami statystycznymi z Kielc, Krakowa, Lublina i Rzeszowa zorganizowała seminarium regionalne w ramach I Kongresu Demograficznego - Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Wykład inauguracyjny Rynek pracy w Polsce - szanse i zagrożenia wygłosił prof. dr hab. Janusz Stefan Witkowski. Naukę w WSEiA rozpoczęło ok. 9.000 studentów.

Międzynarodowa konferencja naukowa "Restrukturyzacja - Jakość - Przyszłość. Przedsiębiorczość w regionie - rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej" (zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji AŚ).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało WSEiA, w ramach programu Pierwsza Praca, grant o wartości 29.000 zł na rozwój działalności uczelnianego Biura Karier.