Kalendarium 2003

WSEiA była współorganizatorem koncertu Wolnej Grupy Bukowina.

Kieleckie Dni Kultury zostały zainaugurowane recitalem Anny Treter. Koncert zorganizowano pod patronatem prezydenta Kielc i przy wsparciu Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach.

Nagrodę Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach - „Srebrne Maski” - dla najlepszego pracownika Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzymał Ignacy Abram – brygadier sceny.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji została wyróżniona tytułem Lidera Regionu 2002 - w kategorii Edukacja, przyznawanym firmom i instytucjom najlepiej promującym region świętokrzyski

Kanclerz WSEiA, dr Tadeusz Dziekan otrzymał Nagrodę Miasta Kielc. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta i Konwent Rady Miasta osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju Kielc.

Dr Tadeusz Dziekan zajął drugie miejsce w plebiscycie - Człowiek Roku gazety Echo Dnia i Radia Tak.

IV Salon Polityczny - na temat jakości stanowionego prawa mówił Senator RP Robert Smoktunowicz.

W WSEiA odbyły się III Warsztaty Studenckie.

W Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej".

Wizyta w WSEiA dr. Klausa Haenscha członka Parlamentu Europy oraz wiceministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Andrzeja Szejny.

W Kieleckim Centrum Kultury odbyła się inauguracja roku akademickiego 2003/2004 w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Był to szczególny dzień w historii Uczelni, bowiem odbyła się tego dnia uroczystość nadania Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji imienia profesora Edwarda Lipińskiego.
W tej wyjątkowej uroczystości wzięli udział szczególni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. Jan Lipiński - syn profesora Edwarda Lipińskiego.
Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny prof. zw. dr. hab. Zdzisława Sadowskiego nt.: Myśl ekonomiczna prof. Edwarda Lipińskiego. Wykład, wygłoszony przez niegdysiejszego asystenta Profesora oraz następcy na stanowisku Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zobrazował jego sylwetkę uwzględniając liczne płaszczyzny działalności prof. E. Lipińskiego oraz jego dorobek jako ekonomisty, wykładowcy i wychowawcy młodych ekonomistów.

Milowy krok w historii Uczelni !

Po wielomiesięcznych negocjacjach 24 października 2003 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. E. Lipińskiego nabyła od NSK ISKRA 10-piętrowy wieżowiec o powierzchni ok. 9 tys. m2 wraz z przyległymi terenami oraz przychodnię o powierzchni ok. 4 tys. m2. W nabytym wieżowcu zostaną urządzone sale ćwiczeniowe oraz aule wykładowe na 300 i 130 osób. Natomiast w drugim budynku będzie się mieścić międzyuczelniana przychodnia studencka. Łączna powierzchnia użytkowa Uczelni wynosi ok. 20 tys. m2.

WSEiA wzięła udział w II Prezentacji Polskich Uczelni w Moskwie.

Wicekanclerz mgr Andrzej Mroczek Super-Andrzejem 2003 w plebiscycie "Słowa Ludu".

Wizyta w WSEiA prorektora Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem we Lwowie.

V Salon Ekonomiczny z udziałem prof. zw. dr hab. Aldony Kameli - Sowińskiej nt. Gospodarka Polski w obliczu wejścia do Unii Europejskiej.

Biuro Karier WSEiA otrzymało grant Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o wartości 30000 zł (w ramach programu 1 Praca).

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji podpisała z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów umowę, zgodnie z którą GFKM zobowiązuje się do przeprowadzenia w Kielcach wspólnie z WSEiA studiów menedżerskich Master of Business Administration (MBA).