Kalendarium 2004

Uruchomienie na kierunku politologia nowej specjalności: komunikacja społeczna i media.

Zainaugurowanie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego. Studia podjęło 133 radców prawnych z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego.

WSEiA odebrała Wyróżnienie Specjalne Nagrody Gospodarczej Wojewody Świętokrzyskiego 2003 w kategorii Polskie Przedsiębiorstw w Regionie. Nagroda przyznawana jest w oparciu o kryteria Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

W WSEiA odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny".

medal

WSEiA została wyróżniona Medalem Europejskim dla Usług (VIII edycja) przyznawanym przez Business Center Club.

Tygodnik "Polityka" opublikował ranking szkół wyższych. WSEiA zajęła 33 miejsce w kraju - kierunek ekonomia (w 2003 r. 71 miejsce) i 25 miejsce - kierunek politologia.

MENiS nadało WSEiA uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku finanse i bankowość.

Dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" ogłosiły wyniki rankingu szkół wyższych 2004. WSEiA zajęła 14 miejsce wśród niepaństwowych uczelni ekonomicznych (w 2003 r. - 15 miejsce).

WSEiA zorganizowała Białą Niedzielę w Chęcinach. Lekarze specjaliści, słuchacze studiów podyplomowych WSEiA kierunku zarządzanie ochroną zdrowia, przyjęli nieodpłatnie ok. 160 pacjentów.

W dniu 23 kwietnia 2004 roku przedstawiciele studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego - Wiktor Krasa i Agnieszka Zenka (Koło Młodych Ekonomistów) - wraz z opiekunami mgr Wiolettą Tokarską-Ołownią i mgr Agnieszką Piotrowską-Piątek, uczestniczyli w V Międzynarodowej Naukowo- Praktycznej Konferencji, która odbyła się w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (MAUP) we Lwowie.
Wystąpienia przedstawicieli naszej Uczelni na tematy: Identyfikacja wizualna ELECTRABEL, Dochody podatkowe zasilające budżet gminy, Początki teorii handlu międzynarodowego, Reklama jako integralna część promocji mix wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników. Omawiano problematykę handlu zagranicznego, polityki podatkowej oraz strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw.
Przedstawicieli MAUP zdeklarowali udział w Warsztatach Studenckich WSEiA- 19 maja 2004 roku.

Katedra Ekonomii i Strategii Gospodarczej WSEiA zorganizowała seminarium nt. Nowa ekonomia instytucjonalna - aspekty teoretyczne i praktyczne.

Narodowa Agencja Programu Młodzież przyznała grant w wys. 21.597 euro na realizację projektu Wszyscy ludzie będą braćmi (autorka: mgr Patrycja Bartosiewicz). Projekt realizowany jest z udziałem młodzieży z 5 krajów Unii Europejskiej i ma na celu przełamywanie negatywnych stereotypów narodowych.

IV Konferencja Studenckich Kół Naukowych (zorganizowana przez Samorząd Studentów WSEiA i studenckie koła naukowe).

WSEiA zorganizowała Białą Niedzielę w Piekoszowie. Lekarze studiujący na kierunku zarządzanie służbą zdrowia oraz lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Czarnowie przyjęli ok. 200 pacjentów z gminy Piekoszów.

Konferencja naukowa w WSEiA "Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Spór o kierunki i naprawę państwa".

WSEiA była jednym z organizatorów wojewódzkich eliminacji XVII Olimpiady Ekonomicznej i fundatorem nagród dla laureatów.

MENiS nadało WSEiA uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku europeistyka.

Studenci z Portugalii, Hiszpanii, Litwy i Rumunii byli gośćmi Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji. Podczas dwutygodniowego pobytu wzięli udział w finansowanym przez UE projekcie "Wszyscy ludzie będą braćmi". Zaproszeni studenci, wraz z polskimi kolegami, pracowali nad przygotowaniem sztuki teatralnej opartej na baśniach swoich krajów, zwiedzili region świętokrzyski, uczestniczyli w warsztatach i zajęciach artystycznych.

Giełda Pracy 2004

WSEiA i Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach byli organizatorami XIV Giełdy Pracy dla Młodzieży. Giełda odbyła się w budynku WSEiA przy ul. Mielczarskiego 51 - ok. 50 pracodawców i ok. 20 jednostek szkolących oferowało miejsca pracy i stażów zawodowych.

Gięłdę odwiedziło ok. 2000 osób.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach otrzymała "Skrzydła Specjalne z Brylantami 2004".

Nagrodę, będącą wyrazem uznania za wkład w rozwój gospodarki wolnorynkowej i promowanie swoją działalnością województwa świętokrzyskiego przyznała Kapituła złożona z przedstawicieli Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Bussines Centre Club, Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorców oraz Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Złoty KrzyżInauguracja 2004/2005

W Kieleckim Centrum Kultury odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Nowy rok akademicki rozpoczęło w WSEiA ponad 9 tyś studentów, z czego 3 tysiące nowoprzyjętych.
mgr Andrzej Mroczek - Wicekanclerz WSEiA oraz dr Tadeusz Dziekan - Kanclerz WSEiA podczas odznaczenia Złotym Krzyżem ZasługiPodczas uroczystości wręczono Złote Krzyże Zasługi Kanclerzowi Tadeuszowi Dziekanowi oraz Wicekanclerzowi Andrzejowi Mroczkowi. Złote Krzyże Zasługi przyznał Prezydent RP za wkład w rozwój systemu edukacji regionu świętokrzyskiego.
Profesor Grażyna Michałowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez ministra edukacji narodowej i sportu.
Wykład inauguracyjny nt: "Dostosowanie polskich podatków do wymogów Unii Europejskiej - próba bilansu" wygłosił prof. zw. dr hab. Witold Modzelewski.

W Kieleckim Centrum Kultury odbył się koncert grupy Stare Dobre Małżeństwo. Organizatorem koncertu była WSEiA.

Na zaproszenie polskiej Parlamentarnej Grupy Kobiet Uczelnię odwiedziły przedstawicielki Federacji Kobiet Chińskich.

Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke był gościem V Salonu Politycznego

Nie chodzi nam o to, żeby zmieniać świnie. Trzeba zlikwidować koryto - powiedział Janusz Korwin-Mikke podczas spotkania ze studentami WSEiA. Spotkanie poświęcone było podatkom oraz wizji państwa. Relacja ze spotkania

Inauguracja studiów menedżerskich Master of Business Administration (MBA) w WSEiA. W inauguracji pierwszych w regionie studiów MBA, oprócz władz WSEiA, wzięli udział m.in. Dave Bond z Uniwersytetu w Rotterdamie oraz prof. Wojciech Rybowski, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Pierwsza edycja studiów podyplomowych dla kadry menedżerskiej prowadzona będzie w języku polskim. (Słowo Ludu)

Klub COOLtura

O kulisach polityki i telewizji mówili w klubie COOLtura specjaliści od głoszenia prawd oczywistych - Andrzej Poniedzielski i Krzysztof Piasecki. Na wstępie było o kabarecie, satyrze, aż zapytano gości o coraz popularniejszy polityczny talk-schow... - Są to programy głęboko szkodliwe społecznie, politycy za nasze pieniądze robią sobie tubę własnych interesów - mówił Andrzej Poniedzielski. Krzysztof Piasecki podkreślił, że dla telewizji najważniejsza jest osobowość i jeśli ktoś jest np. cymbałem, to się go lansuje. Temu i podobnym spostrzeżeniom przypomnianym w prosty sposób nie było końca... (Słowo Ludu)

 

WSEiA była współorganizatorem spektaklu "Przy szabasowych świecach" zaprezentowanego na deskach Teatru im. S. Żeromskiego. Była to pierwsza odsłona cyklu zaczarowanych koncertów. W grudniu kolejny koncert, na którym wystąpi Grzegorz Turnau.

Regionalny Komitet Sterujący rozpatrzył wniosek WSEiA o dofinansowanie z unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyznał Uczelni 400 tys. euro na wyposażenie uczelni.

W studiu muzycznym Gram Radia KIELCE odbył się koncert Magłorzaty Biesagi promujący płytę "Chcę marzyć z Tobą". Płyta została wydana pod egidą WSEiA.

W Klubie Studenckim COOLtura odbył się VI Salon Ekonomiczny "Wizerunek Miasta Kielce", inaugurujący działalność Koła Młodych Ekonomistów w roku akad. 2004/2005. Organizatorami Salonu było Koło Młodych Ekonomistów WSEiA oraz Biuro Karier WSEiA.