IV Konferencja Studenckich Kół Naukowych (zorganizowana przez Samorząd Studentów WSEiA i studenckie koła naukowe).