Narodowa Agencja Programu Młodzież przyznała grant w wys. 21.597 euro na realizację projektu Wszyscy ludzie będą braćmi (autorka: mgr Patrycja Bartosiewicz). Projekt realizowany jest z udziałem młodzieży z 5 krajów Unii Europejskiej i ma na celu przełamywanie negatywnych stereotypów narodowych.