W dniu 23 kwietnia 2004 roku przedstawiciele studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego - Wiktor Krasa i Agnieszka Zenka (Koło Młodych Ekonomistów) - wraz z opiekunami mgr Wiolettą Tokarską-Ołownią i mgr Agnieszką Piotrowską-Piątek, uczestniczyli w V Międzynarodowej Naukowo- Praktycznej Konferencji, która odbyła się w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (MAUP) we Lwowie.
Wystąpienia przedstawicieli naszej Uczelni na tematy: Identyfikacja wizualna ELECTRABEL, Dochody podatkowe zasilające budżet gminy, Początki teorii handlu międzynarodowego, Reklama jako integralna część promocji mix wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników. Omawiano problematykę handlu zagranicznego, polityki podatkowej oraz strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw.
Przedstawicieli MAUP zdeklarowali udział w Warsztatach Studenckich WSEiA- 19 maja 2004 roku.