WSEiA zorganizowała Białą Niedzielę w Chęcinach. Lekarze specjaliści, słuchacze studiów podyplomowych WSEiA kierunku zarządzanie ochroną zdrowia, przyjęli nieodpłatnie ok. 160 pacjentów.