WSEiA odebrała Wyróżnienie Specjalne Nagrody Gospodarczej Wojewody Świętokrzyskiego 2003 w kategorii Polskie Przedsiębiorstw w Regionie. Nagroda przyznawana jest w oparciu o kryteria Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.