Kalendarium 2008

Ikona_CTHiSW Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach powstaje Centrum Turystyki, Hotelarstwa i Sportu. Bazą nowopowstającej jednostki jest nowy kierunek studiów Turystyka i Rekreacja.

Koło Młodych Ekonomistów €conomu$ było organizatorem cyklu warsztatów "I Ty możesz zostać rekinem giełdowym". Warsztaty prowadził Pan Witold Zajączkowski - Dyrektor Oddziału Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Pani Agnieszka Dróżdż - specjalista ds. rynków kapitałowych Echo Investment S.A.

22 stycznia 2008 r. odbyły się otwarte Targi Pracy Pracodawców z USA dla Studentów WSEiP.

Ikona_samorz_mStudiowanie jest drogą do uzyskania wiedzy, ale także stwarza możliwość sprawdzenia swoich sił w działalności w ramach organizacji studenckich – mówią o tym reprezentanci Samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – Łukasz Baratyński i Dominika Kita.

Ikona_Sekcja28 najwyższych szczytów polskich gór, 13 tysięcy metrów przewyższenia, 3 tysiące kilometrów samochodem w 11 dni i 8 godzin  – takim rezultatem mogą pochwalić się zdobywcy Korony gór Polski, studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Ikona_Konferencja_Marketing29 maja 2008 r. Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zorganizował konferencję naukową nt. Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji.
Program konferencji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach była współorganizatorem XLIX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zgodnie z  umową podpisaną z Komitetem Głównym Olimpiady uczelnia odpowiadała za nadzór nad zawodami szkolnymi oraz przeprowadzenie zawodów okręgowych.

Ikona_Konfer_050320085 marca 2008 r. w WSEiP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Traktat Reformujący: Główne kierunki ewolucji europejskich procesów integracyjnych”. Konferencję otworzył profesor Marian Haliżak, a referaty wprowadzające wygłosili profesor Józef Fiszer i profesor Kazimierz Kik. Problematyka konferencji:

 • Analiza głównych ukierunkowań europejskich procesów integracyjnych w świetle ustaleń Traktatu Reformującego;
 • Rola, funkcje i znaczenie Unii Europejskiej w świecie;
 • W stronę samodzielności militarnej;
 • Granice Zjednoczonej Europy;
 • Polska wobec Traktatu Reformującego.

Program Konferencji

SpotkanieMieszany wybór element/tekst1 marca 2008 r. Samorząd Studencki WSEiP zorganizował spotkanie, którego gościem był poseł Parlamentu Europejskiego Andrzej Szejna. Temat spotkania: Przyszłość Unii Europejskiej – perspektywy integracji w Europie w świetle założeń Traktatu Lizbońskiego.

Ikona_KoloPolitologowKoło Młodych Politologów oraz Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowały debatę polityczną z udziałem przedstawicieli młodzieżówek partyjnych.

Ikona_Konferencja_SKNIkona_KSKN23042008To już ósmy raz Studenckie Koła Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowały konferencję, na której studenci mogli zaprezentować swoje referaty i opracowania naukowe, publikowane w Zeszytach Studenckich Wydawnictwa WSEiP. Tegoroczna konferencja "Polska w Unii Europejskiej - aspekty  ekonomiczne, polityczne i społeczne" odbyła się 23.04.2008 r. w siedzibie Uczelni. Program konferencji tutaj

WSEiP uczestniczyła w Targach Szkolnych 2008 w Skarżysku, Starachowicach, Końskich i Szydłowcu. Z ofertą edukacyjną naszej uczelni zapznało się wielu uczniów szkół średnich.

sko_1 sko_2 sko_3 starachowice_1 starachowice_2

Ikona_Ratuj_zycie„Ratuj życie z WSEiP” – pod takim hasłem odbyło się 2 kwietnia 2008 r. spotkanie Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Jerzego Stalmasińskiego ze studentami Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Dyrektor Stalmasiński przedstawił funkcjonowanie systemu krwiodawstwa w Polsce, a grupa ratownictwa Fraktal zaprezentowała techniki udzielania pierwszej pomocy.

ks44

Sławomir Pastuszka - Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim16 kwietnia 2008 r. w WSEiP odbyło się seminarium, na którym przestawione zostały najważniejsze tezy publikacji autorstwa dra Sławomira Pastuszki pt. „Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim”

centforfuture_dyp_mcent_mWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zdobyła nagrodę w IV edycji Konkursu „Cent For Future” w kategorii „Produkt z Przyszłością 2008”.
Konkurs miesięcznika „Polish Market” objęli patronatem Wicepremier, Minister Gospodarki Narodowej Waldemar Pawlak oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Współorganizator Konkursu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wytypował spośród firm działających na terenie województwa świętokrzyskiego produkt naszej Uczelni, który spełnia kryteria oraz wymogi „Produktu z Przyszłością”.

Ikona_BOSSW Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa zainaugurowano Festiwal Przedsiębiorczości BOSS. W ramach Festiwalu studenci wszystkich kieleckich uczelni mogą uczestniczyć w szkoleniach promujących postawy przedsiębiorcze i zachęcających do zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Organizatorem Festiwalu jest Świętokrzyskie Studenckie Forum Business Centre Club.

IkonaGvsKW dniu 14 kwietnia 2008 roku odbyła się debata posłów na Sejm RP – Artura Gierady (PO) i Sławomira Kopycińskiego (SLD). Posłowie przedstawili swoje poglądy dotyczące m.in. ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, polityki fiskalnej i mediów publicznych. Moderatorem spotkania był Łukasz Baratyński – Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSEiP.

15 maja 2008 r. Wydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizował konferencję naukową nt. „Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji". Program konferencji

rsw2008_wstepWyniki Rankignu Perspektyw i Rzeczpospolitej 2008W Rankingu Szkół Wyższych 2008 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zajęła 17. miejsce. Wynik ten potwierdza, że nasza Uczelnia należy do czołówki najlepszych niepublicznych szkół magisterskich w kraju. Zobacz wyniki Rankingu.
Ranking Szkół Wyższych "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" jest rankingiem wielokryteriowym. Kwestią podstawową dla rankingu jest precyzyjne ustalenie jego kryteriów, prawidłowe zebranie danych oraz rzetelne ich opracowanie. Przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", pod której egidą jest przygotowywany ten ranking, spotkali się wcześniej z konferencjami rektorów poszczególnych typów uczelni, aby przedstawić założenia i kryteria rankingu oraz uzyskać akceptację dla wprowadzonych zmian. Nad prawidłowością procedur sporządzenia rankingu czuwała Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich, opiniotwórczych i zatrudniających absolwentów. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. (źródło: www.perspektywy.pl)

15 maja 2008 r. odbył się turniej futsalu dla studentów naszej Uczelni. W zawodach mogły brać udział drużyny złożone dowolnie ze studentów (tylko WSEiP), w składzie minimum 4-osobowym.
I miejsce i tytuł Mistrza WSEiP w futsalu zdobyła drużyna Dragao (w składzie: Łukasz Lasia, Michał Ślusarczyk, Marek Kowalik, Kamil Swendrowski, Marcin Rachtan), która wygrała 3 mecze.
II miejsce zajęła drużyna Politologia III rok (w składzie: Tomasz Klisik, Robert Wyroba, Paweł Krzysztofik, Artur Młodawski) - 2 zwycięstwa.
III miejsce - drużyna z I roku prawa o nazwie - GWAŁTOWNA ODPOWIEDŹ NA PĘKNIĘTEGO JEŻA  w składzie:Szymon Bis, Jerzy Tomaszewski, Piotr Osobiński, Radosław Olan, Tomasz Kowalski, Przemysław Mazur, Wojciech Wielgus.
IV miejsce - Informatyka I rok, w składzie: Łukasz Raczyński, Paweł Banach, Kamil Kulesza, Łukasz Rasała.
Królem strzelców został Łukasz Lasia (dziennikarstwo I rok), zdobywca 10 bramek.
Drugim strzelcem turnieju był Artur Młodawski - 8 bramek.

14 maja 2008 r. WSEiP wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Regionalną Organizacja Turystyczną w Kielcach zorganizowała inauguracyjne spotkanie Świętokrzyskiego Forum Turystycznego, w trakcie którego Pan dr Bartłomiej Walas – wieloletni dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu – przedstawił tezy na temat aktywizacji turystyki przyjazdowej z Francji do Polski, a także aktywizacji turystyki wyjazdowej z Polski.

Ikona_KolodkoG.Kol_Okl30 maja 2008 r. odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodko autorem niezwykłej książki: Wędrujący świat.
Informacje o książce
„…Wędrują ludzie, wędrują rzeczy, wędrują kapitały…” – podczas otwartego spotkania, które odbyło się w auli WSEiP prof. Grzegorz Kołodko przedstawił tematykę książki swojego autorstwa pt. „Wędrujący świat”. Książkę, będącą - według autora - diagnozą współczesności, zadedykował … wszystkim.

Ikona_Forum_TurystŚwiętokrzyskie Forum Turystyczne zainaugurowało działalność w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Podczas pierwszego spotkania swoimi doświadczeniami, związanymi z promocją Polski na rynku turystycznym Europy, podzielił się z uczestnikami dr Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskie Organizacji Turystycznej, wieloletni Dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu.

Ikona_maj_konferFunkcjonowaniu współczesnych organizacji były poświęcone konferencje zorganizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zagadnienia finansowe były tematem konferencji "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji", a nad kwestiami marketingowymi debatowano podczas konferencji "Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji".

Wydział Ekonomii oraz Akademickie Centrum Turystyki, Hotelarstwa i Sportu  w dniu 17 czerwca 2008 r. było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej. Program konferencji tutaj.

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł  Naukowych i Technicznych KOPIPOL zorganizowały w dniu 19 czerwca 2008 r. sympozjum pt. Praktyczne aspekty ochrony własności intelektualnej.Program sympozjum tutaj

WSEiP otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach:

Zajęcia na ww kierunkach rozpoczną się w roku akademickim 2008/2009.

Ikona_filmik

Ikona_kierunki

Jak do nas trafić? 

Zachęcamy do obejrzenia filmu.

 

Oferta dydaktyczna WSEiP obejmuje obecnie 14 kierunków studiów. Studenci uczą się na wydziałach Ekonomii, Prawa, Finansów, Informatyki, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu.

debata_oksforCzy Polska powinna być orędownikiem wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej? - o to spierały się zespoły studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, podczas debaty oksfordzkiej, zorganizowanej przez Samorząd Studencki WSEiP. Kto wygrał - o tym w materiale filmowym.

kapital   sbrr  efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W bieżącym roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach podjęła działania promujące podjęcie kształcenia wyższego oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla uczniów zamieszkujących tereny pozamiejskie. Projekt „Nauka drogą do sukcesu” realizowany w ramach Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny miał na celu m.in. przedstawienie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, zaprezentowanie nowoczesnych technik nauczania oraz przedstawienie warunków rekrutacji, oferty edukacyjny i możliwości kształcenia w Uczelni.

Ikona_bizneswUE12 września 2008 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbuła się konferencja "Biznes w Unii Europejskiej". Podczas konferencji prelegenci omówili m.in. znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego, funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz podejęli próbę bilansu gospodarczego po 4 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

MBA_FRmPodpisanie umowy o prowadzenie MBA w WSEiP: przedstawiciel WSEiP Zbigniew Szczepańczyk i przedstawiciel GFKM Tomasz Harackiewicz29 sierpnia 2008 r. WSEiP podpisała umowę z Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów na prowadzenie w WSEiP podyplomowych studiów menedżerskich Executive Master of Business Administration, które prowadzone są przez oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.
Program studiów Executive Master of Business Administration walidowany przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management, stanowiący część Uniwersytetu w Marsylii, realizowany będzie w języku polskim.

Ikona_Gaudeamus20084 października 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Wykład inauguracyjny pt. "Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata" wygłosił prof. dr hab. Marian Edward Haliżak.
„Bawcie się, jesteście młodzi. Ale nie zapominajcie, że nauka to inwestycja…” – tymi słowami, podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, jeden z prelegentów powitał studentów. W trakcie uroczystej immatrykulacji przedstawiciele wszystkich kierunków studiów otrzymali indeksy z rąk prorektora ds. badań i współpracy regionalnej dra Zdobysława Kuleszyńskiego, a najlepsi tegoroczni absolwenci zostali wpisani do „Złotej księgi absolwentów WSEiP”.

Ikona_gieldapracyW WSEiP odbyła się XVIII Giełda Pracy dla Młodzieży. 80 pracodawców przedstawiło około 2000 ofert pracy. Giełdę, zorganizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa, odwiedziło ponad 2000 osób.

Ikona_sekcjagorskaSekcja turystyki górskiej AZS WSEiP wróciła z corocznej wyprawy w Bieszczady. Kolejna eskapada jest zaplanowana na listopad br.
W przyszłym roku:
- „Twardziel Świętokrzyski” – 105 km non-stop - organizowany przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - V Rajd Unijny (1-3 maja 2009)
- 512 km non-stop w 14 dni w Beskidach - kontynuacja ekstremalnych osiągnięć (zdobycia korony gór Polski w 11 dni i 8 godzin). Mimo że odbędzie się to dopiero w lipcu 2009, przygotowania kondycyjne trzeba rozpocząć już teraz.

Bezpłatne szkolenia w WSEiP

Motywacja, mowa ciała i rozwój osobisty. To zakres szkoleń, które odbyły się 11 października 2008 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. Warsztaty prowadzili profesjonalni trenerzy z firmy L.D. Academy, którzy przekazali studentom jak odkryć w sobie niezwykłe zasoby i uwolnić zdolności. Celem projektu było promowanie postaw rozwoju osobistego oraz przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu komunikowania pozawerbalnego. Program szkoleń

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 07.10.2008 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo. decyzja | certyfikat

22 października 2008 r. gościem WSEiP był prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP. Na spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Prawa WSEiP Minister odpowiadał na pytania dotyczące kosztów i zasad rekrutacji na aplikacje prawnicze, perspektyw zatrudnienia absolwentów prawa, ale także zagadnień intrygujących wszystkich - zasad funkcjonowania sądów elektronicznych, chemicznej kastracji pedofilów.

Ikona_I_v2  Ikona_II_v2  Ikona_III_v2

Ikona_otrzesiny2008I stało się. Pod wodzą Samorządu Studenckiego WSEiP pierwszoroczniacy zostali przyjęci do braci żakowskiej. Na Otrzęsinach 2008 bawili się studenci wszystkich kierunków studiów, ale prym wiódł Wydział Prawa, choć trzeba przyznać, że Ekonomia nie pozostawała daleko w tyle. Teraz nie ma odwrotu – trzeba te studia skończyć.

15 listopada 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na studiach Master of Business Administration. Podczas inauguracji  J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan i Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów prof. dr Wojciech Rybowski udzielili słuchaczom informacji o nowym programie MBA, walidowanym przez Szkołę Biznesu Aix-en-Provence (Uniwersytet w Marsylii) oraz wręczyli listy gratulacyjne nowoprzyjętym słuchaczom MBA. foto

Ikona_skrzydla200815 listopada 2008 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została wyróżniona nagrodą Skrzydła 2008 za utworzenie Wydziału Prawa.Skrzydła 2008
Nasza Uczelnia otrzymała również specjalne wyróżnienie – nagrodę specjalną w postaci szabli ufundowanej przez deputowanego do Parlamentu Europejskiego, Czesława Siekierskiego.

Ikona_regiopedia26 listopada 2008 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach odbyła się uroczysta inauguracja Regiopedii.

Redakcja „Echa Dnia” we współpracy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uruchomiła nowy portal internetowy o nazwie Regiopedia. Jest to encyklopedia regionów, którą tworzyć mogą wszyscy. Podczas inauguracji została uruchomiona Regiopedia poprzez uroczyste wpisanie adresu www.regiopedia.pl

Wraz ze startem Regiopedii uruchomiony został konkurs dla najbardziej aktywnych moderatorów portalu. Będzie on trwał do 15 stycznia 2009 roku, w dwóch kategoriach – internauta i szkoła. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody główne i siedem wyróżnień a otrzymanie ich będzie uzależnione od ilości i jakości dokonanych wpisów.

GALERIA

Ikona_wigilia2008Studencka Wigilia 2008 odbyła się w klubie Cooltura. Życzenia wszystkim studentom, zarówno tym obecnym, jak i nieobecnym na uroczystości, złożył Łukasz Baratyński – Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSEiP. Najodważniejsi uchylili rąbka tajemnicy, wyznając, czego życzyliby sobie w nadchodzącym 2009 roku.

Społeczne i gospodarcze problemy rozwoju regionu świętokrzyskiego
WSEiP w Kielcach, 22 grudnia 2008 r.

Organizatorami konferencji byli - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademicki Ośrodek Badań Regionalnych Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zaprezentowane referaty, wystąpienia i dyskusje dot. głównie zagadnień unijnych i globalnych czynników rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i  konkurencyjności oraz uwarunkowań regionalnych i lokalnych.
W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Krzysztof Jarosiński – kierownik studiów doktoranckich SGH w zakresie ekonomii, prof. Sławomir Sztaba, dr Zdobysław Kuleszyński – prorektor WSEiP, słuchacze studiów doktoranckich SGH oraz pracownicy i studenci WSEiP.
Program Konferencji

12 grudnia 2008 r. na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach odbyło się seminarium dydaktyczno-naukowe, zatytułowane „Możliwości Wdrażania i Perspektywy E-learningu w Szkołach Wyższych w Regionie Świętokrzyskim”. Seminarium zorganizowano siłami Wydziału Informatyki i Wydziału Ekonomii pod patronatem prorektora WSEiP, dr. Zdobysława Kuleszyńskiego. Tematyka seminarium obejmowała problematykę efektywności wdrażania e-learningu i ocenę dotychczasowych doświadczeń naszej Uczelni w tym zakresie, możliwości wdrażania i rozwoju e-learningu w uczelniach wyższych regionu, jak również powiązanie tego systemu z działalnością Uczelni. Podczas seminarium wygłoszono następujące referaty:

 • dr Agnieszka Piotrowska–Piątek, mgr Piotr Hnidan: System wsparcia kształcenia stacjonarnego e-ekonomia w WSEiP w opinii studentów;
 • prof. Kloc: Ocena doświadczeń w zakresie wdrażania systemów e-learningu w szkołach wyższych;
 • mgr Zbigniew Szczepańczyk, mgr Michał Łatasiewicz: Lolipop – europejskie portfolio językowe on-line;
 • mgr Marcin Misiak: Integracja systemu Moodle z systemem obsługi uczelni wyższych na przykładzie WSEiP;
 • mgr inż. Artur Tusień: Interaktywność w systemach nauczania na odległość
 • mgr Kamil Kulma: Zróżnicowanie wiekowe a świadomość potrzeby samokształcenia – wykorzystanie zalet e-learningu.

Seminarium stanowi kolejny etap organizacji kształcenia na odległość w naszej Uczelni.

Kapitalm SBRRm WSEiPm EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach podjęła działania promujące podjęcie kształcenia wyższego. Projekt „Droga na studia”, realizowany w ramach Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich i finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, miał na celu promocję kształcenia na kierunkach technicznych oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasteczka.