Kalendarium 2009

WSEiP prowadzi BEZPŁATNE STUDIA

 • inżynierskie (8 semestralne) na kierunku INFORMATYKA o nowoczesnej specjalności grafika komputerowa
 • jednolite magisterskie (10 semestralne) na kierunku PRAWO o specjalności prawo administracji publicznej i gospodarcze.

Wydział Ekonomii WSEiP był organizatorem Regionalnego Forum Innowacji nt. Edukacja dla społeczeństwa wiedzy, które odbyło się 22 stycznia 2009 r. w audytorium II WSEiP przy ul. Jagillońskiej 109A.  Program Forum

Koło Młodych Ekonomistów ECONOMUS w dniu 20 stycznia 2009 r. zorganizowało spotkanie z młodym przedsiębiorcą i milionerem Kamilem Cebulskim, który przedstawił historię swojego sukcesu.

ikona_forum_inowcRegionalne Forum Innowacji odbyło się 22 stycznia 2009 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Konferencję, zorganizowaną przez Wydział Ekonomii WSEiP, otworzył prorektor ds. badań i współpracy regionalnej dr Zdobysław Kuleszyński. Konferencja zgromadziła gości z Politechniki Świętokrzyskiej, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ekspertów badań panelowych Foresight, dyrektorów kieleckich szkół średnich oraz wykładowców i studentów WSEiP. Wyjątkowym akcentem podczas Forum było wręczenie Magdalenie Janiszewskiej – studentce V roku Wydziału Ekonomii WSEiP - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wręczyła Dziekan Wydziału Ekonomii dr Agnieszka Piotrowska-Piątek.

Ikona_akredytacja27.01.2009 r. kierunek ekonomia uzyskał akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Certyfikat Jakości przyznawany przez Komisję Akredytacyjną poświadcza wysoką jakość kształcenia na kierunku.
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych założyło w 2000 roku pięć państwowych uczelni ekonomicznych: Akademie Ekonomiczne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, których rektorzy stanowią Radę Fundacji. Standardy akredytacyjne Fundacji są porównywalne ze standardami przyjętymi przez międzynarodowe instytucje badające jakość kształcenia ekonomicznego, w tym ze standardami European Foundation for Management Development  (EQUIS). Standardy Fundacji obejmują ocenę siedmiu zasadniczych obszarów działalności uczelni i wydziału: "Misja i strategia", "Studenci", "Wykładowcy", "Zasoby materialne i administracja", "Procesy dydaktyczne", "Badania naukowe", "Wpływ na otoczenie".

31 stycznia 2009 r. w WSEiP odbyły się eliminacje okręgowe 50. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wzięło w nich udział 33 uczniów szkół średnich z 19 szkół woj. świętokrzyskiego, zakwalifikowanych w wyniku eliminacji szkolnych. Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test, a następnie odpowiadali na pytania problemowe, których wiodącym motywem były różne aspekty bezpieczeństwa państwa.

Współpraca nawiązana z Biurem Poselskim eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego dr Janusza Onyszkiewicza w ramach projektu "Polska – Ukraina, sąsiedztwo bliskie czy dalekie?" znalazła finał w planowanej na marzec wizycie uczestników debaty oksfordzkiej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Docenione zostały zaangażowanie, jak i entuzjazm studentów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Reprezentanci trzech kierunków Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa: ekonomii (Magdalena Janiszewska), europeistyki (Agata Kosińska i Radosław Piątek) oraz politologii (Agnieszka Gosek i Adam Łukasik) opowiadali się za stanowiskiem traktującym doraźną politykę jako podstawę kontaktów Polski z Ukrainą, uważając że przed nawiązaniem strategicznego partnerstwa stoi jeszcze wiele nierozwiązanych kwestii.

Ikona_lider2008LR2008mWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa wLider Regionu 2008 Kielcach otrzymała nagrodę Lidera Regionu 2008 w kategorii EDUKACJA.
WSEiP wśród Liderów Regionu 2008

Wydział Ekonomii był gospodarzem Regionalnego Forum Innowacji nt. "Nauka dla biznesu", które odbyło się  26 lutego 2009 r.  w WSEiP. Forum było panelem dyskusyjnym przedstawicieli środowiska gospodarczego i akademickiego.
Celem forum było poznanie opinii liderów świata biznesu na temat jakości kształcenia w regionie na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego. W forum wzięli udział przedstawiciele największych firm województwa świętokrzyskiego według rankingu „ZŁOTA SETKA”, m.in. Targi Kielce, Dyckerhoff Polska, Alpol Gips, PGE ZEORK.
Forum organizowane zostało w ramach projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap). Wydział Ekonomii realizuje w ramach tego projektu podzadanie badawcze "Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie". Program

M.MastalerzIImMMariusz Mastalerz, student kierunku ekonomia WSEiP, zajął II miejsce w klasyfikacji generalnej „Turnieju Czterech Stoków” w narciarstwie zjazdowym rozgrywanym na czterech stokach Gór Świętokrzyskich. Duży sukces odniosła również nasza studentka kierunku ekonomia Wioletta Skuza, która w klasyfikacji generalnej zajęła V miejsce.
Gratulujemy sukcesów!

29 stycznia 2009 r. w WSEiP odbyło się Regionalnego Forum Innowacji nt. "Polityka instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw". Gospodarzem I etapu programu Perspektywy RSI Świętokrzyskie był Wydział Finansów WSEiP.

26 lutego 2009 r. w WSEiP odbyło się Regionalne Forum Innowacji nt. "Nauka dla biznesu". Forum było panelem dyskusyjnym przedstawicieli środowiska gospodarczego i akademickiego. Celem forum było poznanie opinii liderów świata biznesu na temat jakości kształcenia w regionie na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego. W forum wzięli udział przedstawiciele największych firm województwa świętokrzyskiego według rankingu „ZŁOTA SETKA”, m.in. Targi Kielce, Dyckerhoff Polska, Alpol Gips, PGE ZEORK.
Forum organizowane zostało w ramach projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I Etap). Wydział Ekonomii realizuje w ramach tego projektu podzadanie badawcze Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie. Program

W dniu 19 kwietnia 2009 r. Koło naukowe „Paragraf” było organizatorem spotkania z zastępcą Komendanta Nadwiślańskiej Jednostki Straży Granicznej pułkownikiem Robertem Gawrysiem oraz Naczelnikiem Oddziału Straży Granicznej w Kielcach majorem Jarosławem Uszyńskim. W spotkaniu udział wziął także Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw Pan Jerzy Bukała.

60 zespołów, bądź uczestników indywidualnych walczy o roczne stypendia na Kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Można je zdobyć, zajmując jedno z trzech czołowych miejsc w ramach organizowanego przez Wydział Ekonomii WSEiP konkursu „Turystyka Twoją szansą na przyszłość”. Jak mówi mgr Ewa Cieślik – koordynator konkursu – zgłoszenia wpłynęły ze szkół ponadgimnazjalnych ze Skarżyska-Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc, Buska-Zdroju, Włoszczowy.

Ikona_XIV_TargiWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa zaprezentowała swoją ofertę dydaktyczną na XIV Targach Edukacyjnych, które odbywały się w dniach 18-20 marca 2009 roku w Targach Kielce.
14 kierunków studiów, studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i MBA, magisterskie, licencjackie i inżynierskie – odwiedzający stoisko WSEiP mieli z czego wybierać.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tegorocznych maturzystów, kandydatów na studia o profilu społecznym takich jak prawo, politologia, europeistyka, socjologia, gdzie w postępowaniu kwalifikacyjny uwzględnione są oceny z Wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym, WSEiP zaprasza na cykl spotkań w formie repetytorium prowadzonych przez najlepszych nauczycieli i metodyków. Zajęcia te będą odbywać się w kolejne soboty począwszy od 28 marca 2009 r. do 25 kwietnia 2009 r. w budynku Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 109A. Zajęcia są bezpłatne.

Ikona_dyplomyCDPFSłuchacze pierwszej edycji szkolenia „Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w praktyce”, które odbyło się w dniach 24-26 marca 2009 r. otrzymali certyfikaty Centrum Doradztwa Prawno-Finansowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Kolejne edycje szkolenia już wkrótce.

Ikona konf sandom

W dniach 7-8 maja 2009 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. „Wyzwania w systemie bankowym w XXI w.” 

Konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Wydział Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu odbyła się w dniach 7-8 maja 2009 r. na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu oraz w siedzibie Wyższej szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej. Jej celem była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników naukowych oraz praktyków biznesu w obszarze następujących zagadnień:

 • system bankowy w Polsce a doświadczenia innych krajów europejskich,
 • problemy prawa bankowego w okresie wejścia Polski do strefy euro,
 • charakter i natężenie walki konkurencyjnej w sektorze bankowym,
 • procesy konsolidacyjne na rynku bankowym,
 • marketing usług bankowych,
 • bankowość elektroniczna.

 

Samorząd Studencki wspólnie z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych byli organizatorami Dnia Europejsiego w WSEiP. 25.04.2009 r. gośćmi specjalnymi spotkania byli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Andrzej Szejna, Janusz Onyszkiewicz, Czesław Siekierski.

Ikona_IXKSKNMiędzynarodowy charakter miała IX Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Goście z Ukrainy - z Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem we Lwowie - zaproponowali Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach rozszerzenie współpracy, zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. W trakcie trzech sesji skróty swoich referatów przedstawiło 57 studentów z uczelni z Kielc, Tarnowa, Gdańska, Krakowa, Radomia, Lublina, a także ze Lwowa. Konferencję zorganizował Samorząd Studencki WSEiP.

27.05.2009 r. w WSEiP odbył się panel dyskusyjny, którego gośćmi byli: Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma, Poseł do PE Bogusław Sonik, Poseł Jarosław Gowin. Tematyka wystąpień i dyskusji:

 • Andrzej Czuma - „Prawo karne i wymiar sprawiedliwości w kontekście członkostwa Polski w UE"
 • Bogusław Sonik - „Unia Europejska za 20 lat"
 • Jarosław Gowin - „Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję o Prawach Człowieka i Biomedycynie"

28.05.2009 r. w WSEiP odbyło się spotkanie biznesowe projektu „Świętokrzyskie Tygrysy", w trakcie którego została przeprowadzona rozmowa z przedstawicielami wygranych firm oraz Osobowością Województwa Świętokrzyskiego. Rozmawiano na temat sukcesów oraz planów na przyszłość.
Wygranymi w plebiscycie są:
Szkoła Nauki Jazdy: A. Chudy
Szkoła Językowa: Language House
Młoda Firma: Beeba - fabryka imprez
Firma Roku: Cersanit
Osobowość Województwa Świętokrzyskiego: Andrzej Mochoń

EuroWPolskelogo27 maja 2009 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa (godz. 12.30; aula nr I) odbędzie się jedna z cyklu 18 debat dotyczących korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia w Polsce trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej. Jej gośćmi będą:
Eryk Stankunowicz (Forbes) - moderator
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Andrzej Szplit  (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne/Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach)
dr Mariusz Andrzejewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Igor Styn (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Relacja TV WSEiP

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa podpisała umowę z zarządem uzdrowiska Teplice w zachodnich Czechach. Na podstawie umowy wakacyjne praktyki zawodowe mogą w tym atrakcyjnym miejscu odbywać studenci fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEiP. Bliższe informacje: p. mgr Ewa Cieślik (Kancelaria uczelni).

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach jest najlepszą i największą uczelnią niepaństwową w regionie oraz należy do krajowej czołówki szkół wyższych. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach tygodników "Polityka", "Wprost" i "Newsweek". Obecnie w rankingu dziennika "Rzeczpospolita" i miesięcznika "Perspektywy" WSEiP zajęła wysokie 24 miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni magisterskich w kraju, wyprzedzając znacznie inne wyższe uczelnie z Kielc i regionu świętokrzyskiego (ranking 2009 - cz. 1, ranking 2009 - cz. 2.)
Uczelnia jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień za osiągnięcia edukacyjne i działania na rzecz Kielc i regionu świętokrzyskiego. Otrzymała m.in. tytuł Orły Rzeczpospolitej, Medal Europejski, Cent for Future; nagrody - Lider Regionu, Skrzydła, Skrzydła Europejskie, Złoty Emeryk, Nagrodę Gospodarczą Wojewody Świętokrzyskiego.
W 2009 r. Wydział Ekonomii WSEiP po ponad rocznej procedurze akredytacyjnej uzyskał certyfikat Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla kierunku Ekonomia, który potwierdza wysoką jakość studiów. Absolwent kierunku Ekonomia, otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z certyfikatem jakości FPAKE.

WSEiP i Zarząd Targów Kielce były organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP”, która odbyła się 2 września 2009 r. podczas XVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Celem konferencji było przedstawienie:

 • istoty profesjonalizacji armii i argumentów przemawiających za jej przeprowadzeniem,
 • uwarunkowań procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
 • możliwych efektów i korzyści wynikających z jej wdrożenia,
 • kosztów i barier w przeprowadzaniu procesu profesjonalizacji zwłaszcza w warunkach kryzysu gospodarczego,
 • doświadczeń zagranicznych w profesjonalizacji armii.

29 września 2009 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbyła się XIX Giełda Pracy dla Młodzieży. Patronat nad Giełdą objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki oraz Prezydent Kielc.
Oferty pracy przedstawiło 41 pracodawców – 24 firym, Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz jednostki szkolące. Odwiedzającym XIX Giełdę Pracy przedstawiono 870 ofert pracy, z czego 350 ofert pracy za granicą. Giełdę odwiedziło ok. 2 tys. osób.

Ikona_Gaudeamus2009„Vivat Academia, vivant professores …” - 10.10.2009 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Uczelni zainaugurowano rok akademicki 2009/2010. Jak podkreślił J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan, w tym roku naukę podejmuje grono 2 tysięcy studentów. Przedstawicielom rozpoczynających naukę indeksy wręczył dr Zdobysław Kuleszyński – Prorektor ds. badań i współpracy regionalnej. Wykład inauguracyjny nt. "Dokąd prowadzą nas media" wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski. W imieniu braci studenckiej studentów I roku powitała Dominika Kita – Przewodnicząca Samorządu Studentów WSEiP.

IKONA_konf_polit2009Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości” – to tytuł konferencji politologicznej, która odbyła się 15 października 2009 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Uczestnicy poruszali zagadnienia związane z procesem transformacji, zachodzącym w Polsce od 1989 roku i, jak określił prof. WSEiP dr hab. Jerzy Kornaś – Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, starali się odpowiedzieć na pytanie, czy przemiany ustrojowe spełniają oczekiwania Polaków. Konferencja skupiła prelegentów z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Zielonej Góry, Lublina i Kielc.

17 listopada 2009 r. odbyła się w WSEiP wykład Pana prof. Witolda Kozińskiego - wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego nt. "Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego".

Wydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach był organizatorem konferencji naukowej nt. „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”,która odbyła się 8 grudnia 2009 r. w Kielcach w siedzibie Uczelni. Szczegóły tutaj

andrzm26 listopada 2009 r. w Quantum Prestige Club Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa zorganizował Imprezę Andrzejkową. Samorząd Studentów zadbał o świetną zabawę w zaczarowanej atmosferze, konkursy z nagrodami i andrzejkowe wróżby.

Otrzesiny2009otrz_m4 listopada 2009 r. w Klubie Magnetism przy ul. Piotrkowskiej 12 odbyły się Otrzęsiny 2009.
Parkiet i scena, radość i taniec, Turystyka i Rekreacja – to od dziś w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa synonimy!? Przynajmniej do czasu kolejnych otrzęsin. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja zdominowali tegoroczne otrzęsiny, niepodzielnie panując na parkiecie i scenie. I z pewnością, jak podkreśliła Joanna Chlasta – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiP, dla większości była to pierwsza taka impreza.

Ikona_prezesNBPProf. Witold Koziński - wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w swojej prelekcji nakreślił mechanizmy prowadzące do ostatnich globalnych zjawisk kryzysowych, mających swe źródła w tendencjach związanych z kształtowaniem się realnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w latach 2003-2005. Ich ujemna wartość - jak przedstawił prof. Koziński - doprowadziła do znacznego wzrostu popytu na kredyt, w tym kredyt hipoteczny. Wzrost stóp procentowych u progu 2006 roku i związane z tym trudności w spłacie kredytów, przy jednoczesnym stałym generowaniu - przez instytucje finansowe - produktów finansowych silnie związanych z rynkiem nieruchomości, które okazały się być produktami o niskiej płynności, wywołały silne zjawiska kryzysowe na światowych rynkach finansowych, prowadząc do paniki we wrześniu 2008 roku, po upadku jednego z najstarszych i największych amerykańskich banków inwestycyjnych Lehman Brothers. Profesor Koziński wskazał upadek tak dużej instytucji finansowej za przyczynę, z jednej strony wzbudzenia wewnętrznej niepewności w systemie bankowym, a z drugiej utraty zaufania klientów na całym świecie. Czy instytucje finansowe są w stanie odbudować to zaufanie i jak długo będzie to trwało, na odpowiedź na to pytanie musimy  poczekać /przyp. red./.

Z materiału filmowego można dowiedzieć się, gdzie głównie dokonują się operacje finansowe związane z obrotem polską walutą - a nie odbywa się to w Polsce oraz jak praktycznie stosowane są zasady węża walutowego (maksymalne dopuszczalne odchylenia kursów walut w ERM II - Europejski Mechanizm Kursów Walutowych), co z pewnością zaciekawi studentów politologii. Dla zainteresowanych tematyką - zagadnienia wejścia Polski do strefy euro, zarówno aspekty makroekonomiczne, jak i ich wpływ na portfel „Iksińskiego”, zostały przedstawione z różnych punktów widzenia w materiale filmowym € w Polsce w 20?? Roku

WSEiP została laureatem nagrody „Echa Dnia” Skrzydła 2009 za bezpłatne studia na kierunkach: prawo i informatyka. Nagrodzone bezpłatne studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanisław Wróble podkreślił, że statuetki przyznane osiemnastu laureatom to dowód wielkiego sukcesu zwycięzców, którzy nawet w trudnych czasach potrafią realizować swoje marzenia i promować całe województwo, jako dobrą markę.

praktyki_kosmet_mStudentki i studenci kosmetologii WSEiP będą mogli odbywać praktyki zawodowe w placówkach Praeha Gruppe Prävention und Rehabilitation w Niemczech (http://www.praeha.de/). 11 grudnia 2009 r. umowę o współpracy podpisali w Kielcach: Prezes Praeha Gruppe p. Petra Witt i Prorektor WSEiP dr Zdobysław Kuleszyński (na zdjęciu). Uczelnia może wyjeżdżającym na praktyki studentom przyznać w ramach programu Erasmus stypendia w kwocie od 200 do 500 Euro miesięcznie.
Pracownicy Praeha Gruppe wezmą także udział w I Międzynarodowych Dniach Kosmetologii, organizowanych w kwietniu 2010 r. w Kielcach przez naszą uczelnię i Targi Kielce (http://www.dnikosmetologii.wseip.edu.pl/). Niemieccy specjaliści będą również przyjeżdżać do Kielc, aby prowadzić dla studentów WSEiP zajęcia na temat najnowszych osiągnięć światowej kosmetologii.

IKONA_stypendysciWysiłek włożony w naukę zaowocował w postaci prestiżowego wyróżnienia oraz przełożył się na konkretny wymiar finansowy. Pięcioro studentów naszej Uczelni otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2009/2010:

 • Anna Blacha
 • Magdalena Janiszewska
 • Agata Kosińska
 • Milena Zapała
 • Wojciech Zdradzisz

W materiale filmowym stypendyści mówią o swoich planach zawodowych. Informacja o stypendiach

IKONA_ekstraklasaPodczas konferencji „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”, która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, pan Artur Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej Korona Kielce S.A., przedstawił kluby piłkarskie polskiej ekstraklasy, prezentując wybrane kryteria oceny ich sytuacji finansowej, siły medialnej oraz  efektywności sportowo-biznesowej, stanowiących jako całość próbkę doskonałego materiału analitycznego, służącego ocenie atrakcyjności określonej branży biznesowej, a także nieocenione źródło wiedzy dla polskiego kibica piłkarskiego. Przedstawione w materiale filmowym elementy finansowej analizy wskaźnikowej wskazują na konieczność spoglądania na jej wyniki przez pryzmat branży i tendencji charakteryzujących wybraną działalność.
Z materiału można dowiedzieć się, jakie są metody finansowania działalności klubów piłkarskich – nie tylko polskich, a także poznać plany dotyczące przyszłości klubu Korona Kielce S.A.

Ikona_finansWydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem konferencji „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”. Słuchacze zapoznali się między innymi z, przedstawioną przez profesora Szplita, koncepcją Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC) – potężnym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji, zagadnieniami związanymi z kształtowaniem się struktury aktywów w przedsiębiorstwach oraz sposobami opodatkowania działalności gospodarczej. A hitem konferencji był referat pana Artura Sobolewskiego - Członka Rady Nadzorczej klubu Korona Kielce SA, dotyczący oceny sytuacji wszystkich klubów polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Obszerny skrót referatu dostępny jest w oddzielnym materiale filmowym.