Kalendarium 2010

Studenci WSEiP odbywający w ramach programu Erasmus praktyki i studia zagraniczne są wysoko oceniani przez instytucje przyjmujące. Oto list do Rektora WSEiP, który nadszedł z uzdrowiska Teplice w Republice Czeskiej.

Tempus dyplom smallmNa Uniwersytecie Humboldta w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca 20 lat funkcjonowania unijnego programu Tempus, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania w szkołach wyższych i modernizacja instytucji szkolnictwa wyższego oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi w krajach UE i krajach partnerskich. Na zakończenie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów wyższym uczelniom, które wyróżniły się w realizacji programu. Spośród uczelni polskich główne nagrody otrzymały: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska a wyróżnienia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Nasza uczelnia zrealizowała z powodzeniem projekt programu Tempus – Phare „Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych", którego celem było przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego regionu do funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej.

IKONA_venusII"Kosmetologia wyznacznikiem zmieniającej się rzeczywistości" to temat przewodni drugiej edycji Dni Kosmetologii, które odbyły się w dniach 5-7 listopada 2010 roku. Kosmetologia, dziś jest, jak podkreślił dr n. med. Grzegorz Gałuszka - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEiP, dziedziną interdyscyplinarną, ogniskującą wiedzę z zakresu medycyny, estetyki, filozofii, czy psychologii. Miało to odzwierciedlenie w różnorodności przedstawionych prezentacji i referatów. Dni Kosmetologii, organizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, obejmują części konferencyjną oraz szkoleniową i odbywają się cyklicznie podczas Targów Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych Venus w Centrum Targowym Kielce.

 

 

ks51mZ przyjemnością informujemy, że w konkursie ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2007-2009, wyróżniony został podręcznik – Ekonometria. Wykład ilustrowany przykładami, opublikowany przez Wydawnictwo WSEiP. Jego autorkami są: prof. Elżbieta Żółtowska, dr Anna Sieczko i dr Mariola Chrzanowska, wykładające na Wydziale Ekonomii i Finansów WSEiP.

PTE | Dział Nauki i Wydawnictw

IKONA_gaudea2010Około 2 tysiące studentów rozpoczyna naukę na I roku studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Niemalejące grono osób, które rokrocznie podejmują studia w WSEiP, jest zasługą opinii o uczelni. To opinia, jak podkreślił J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan, podczas przemówienia inaugurującego rok akademicki, jest czynnikiem decydującym, przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów.

 

 

 wiedzaWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach już po raz czwarty jest współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Gorąco zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do wzięcia w niej udziału.

XIII Olimpiada Wiedzy o Prawie

XIII Olimpiada Wiedzy o Prawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach jest współorganizatorem XIII edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie. Zgodnie z umową podpisaną z Komitetem Głównym Olimpiady Wydział Prawa WSEiP odpowiada za nadzór nad zawodami szkolnymi oraz przeprowadza zawody okręgowe (dla województw świętokrzyskiego i łódzkiego).

 

bankosm

DDK_logo_mWydział Nauk o Zdrowiu – Kolegium Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach i Targi Kielce mają zaszczyt zaprosić na II DNI KOSMETOLOGII oraz konferencję naukową, które odbędą się w dniu 06 listopada w ramach VI Targów Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych Venus.

IKONA_zbrojeniowkaLogo_konf_tradmW dniu 8 września 2010 r. odbyła się na terenie Targów Kielce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Konferencja, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A., była jedną z imprez XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

campusCampus Akademicki to największy, najgłośniejszy, najbardziej kolorowy i najlepiej integrujący obóz studencki w Polsce, który odbędzie się w dn. 30 sierpnia – 5 września w nadmorskich Łazach k. Koszalina.
Podstawowym zadaniem Campusu Akademickiego jest przedstawienie większości problemów, jakie spotykają studenta wyższej uczelni. Podczas warsztatów, spotkań i prelekcji poruszamy tematykę pomocy materialnej, regulaminu studiów, zwyczajów panujących na Uczelni. Informujemy Studentów o możliwościach podjęcia pracy zarobkowej, wyjazdu na stypendium zagraniczne. Zapoznajemy ich z technikami szybkiego uczenia się, czytania i zapamiętywania. Obóz stanowi pomocną dłoń dla wszystkich studentów, a w połączeniu z integracją i świetną zabawą jest dla uczestników niezapomnianym przeżyciem.  Wspólnie z nami w Campusie bierze udział ponad 2 000 studentów z Warszawy, Poznania, Lublina i Łodzi.
 

Teplice_3mPodpisanie umowy przez p.p. Petera Lalisa – kierownika uzdrowiska i Zbigniewa Szczepańczyka – dyrektora WSEiP ds. współpracy międzynarodowejWSEiP podpisała kolejną umowę na temat zagranicznych praktyk studentów naszej uczelni. Nowym partnerem jest znane słowackie uzdrowisko i SPA Rajecke Teplice. Uzdrowisko szczyci się basenami wypełnionymi wodami termalnymi oraz tym, że jako pierwsze w kraju przekształciło się w nowoczesne SPA.
Na mocy umowy studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu będą mogli odbywać praktyki w doskonale wyposażonych gabinetach fizjoterapii i kosmetycznych. Otrzymają m.in. bezpłatne zakwaterowanie i bardzo tanie wyżywienie, a od uczelni stypendia (w ramach programu Erasmus) w kwocie co najmniej 200 euro miesięcznie.

Praktykę w Rajeckich Teplicach rozpoczęły już 3 pierwsze studentki kosmetologii.

Teplice_1mTeplice_2mTeplice_3m

 

ZNZapraszamy na nowo uruchomioną stronę internetową Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach: www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

IKONA_2010_2011Kolejni studenci już wkrótce odbiorą dyplomy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Już ponad 20 tysięcy osób ukończyło studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie, czy – jedyne w regionie świętokrzyskim - studia Master of Business Administration (MBA). WSEiP kształci na 14 kierunkach studiów, na 6 wydziałach. Wydział Ekonomii  jako jedyny w regionie świętokrzyskim posiada akredytację Fundacji Promocji Kierunków Ekonomicznych. Uczelnia jako jedyna w regionie świętokrzyskim kształci na kierunku prawo, realizując uniwersytecką formułę studiów. Baza lokalowa, Biblioteka Wirtualna Nauki, katalog online biblioteki WSEiP, oferty Biura Karier WSEiP, rekrutacja online – między innymi z tego na co dzień korzystają studenci.

IKONA_admum_mW kwietniu 2010 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzata Muzoł, przeprowadziły pierwszą edycję Konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Rola administracji samorządowej w rozwoju regionu”.

18.05.2010 r. Dziekan Nauk o Zdrowiu - Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz firma PARAMEDICA POLSKA byli organizatorami warsztatów z zakresu:
1. Defibrylacja niskoenergetyczna dwufazowa ZOLL.
2. Sprzętowe wspomaganie resuscytacji krążeniowo oddechowej (platforma AUTO PULSE, synchronizacja z defibrylatorem, monitorowanie RKO).
3. Respiratory transportowe.

instalacja_miniPrzedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa zapoznali się z rozwiązaniami technologicznymi w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz ze stosowanymi w Niemczech i Szwajcarii sposobami zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Działanie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, którego partnerem jest WSEiP.

neimW dniach 7-8 czerwca 2010 r. odbyła się konferencja Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego. Program Konferencji

Uniw_MadrytW dniu 21 maja 2010 r.  prof. José M. Saiz-Alvarez z Uniwersytetu w Madrycie wygłosił wykład pt. „Kryzys w strefie euro”. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach podpisała Umowę o współpracy bilateralnej z Uniwersytetem w Madrycie – w ramach Programu Erasmus; obecnie na tej uczelni studiują dwie studentki WSEiP.

prawne_ekonIKONA_spoldzielczoscW dniach 6-7 maja 2010 r. odbyła się konferencja nt. Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku, której organizatorem był Wydział Prawa WSEiP. Obwarowania prawne związane z funkcjonowaniem banków oraz kas spółdzielczych, reklama usług bankowych, czy aktualna sytuacja podatkowa SKOKów to wybrane zagadnienia przedstawione przez prelegentów podczas konferencji. O tym, jakie kary finansowe grożą za nieuprawnione wykorzystanie nazwy bank lub kasa w reklamie, jak ewoluowały banki spółdzielcze i jaka jest ich obecna sytuacja, można dowiedzieć się w materiale filmowym.

IKONA_xksknEuropejski wymiar miała X Konferencja Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. Szeroki zakres tematyczny referatów obejmował zagadnienia lokalne, związane z Kieleckim Inkubatorem Przedsiębiorczości, poprzez zmiany legislacyjne dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce, bezrobocie w Ukrainie, rozwój rynku turystycznego w Polsce i Ukrainie, po aspekty funkcjonowania trójpodziału władzy na Wyspach Brytyjskich. Referaty były wygłaszane w językach polskim, ukraińskim, angielskim i niemieckim.
European scope of 10th Students’ Conference held annually in spring at WSEiP in Kielce covered issues begining from local development connected with Technology Incubator of Kielce, through legislative changes concerning High School Education in Poland, unemployement in Ukraine, development of Polish and Ukrainian tourism markets to the UK legal system. Over 30 papers were delivered in Polish, Ukrainian, English and German.

 

media_XXmIKONA_konfmedia28 kwietnia 2010 r. w WSEiP miała miejsce dyskusja pomiędzy studentami a osobami współpracującymi z mediami pt. „Media XXI wieku: problemy i przyszłość”.
Nieetyczne zachowania dziennikarzy, cenzura w mediach, czy polityka a media. To jedne z wielu tematów jakie zostały poruszone podczas debaty.
Celem przedsięwzięcia była konfrontacja opinii studentów z osobami związanymi ze światem mediów.

W dniach 30 kwietnia - 1 maja 2010 r. Studium WFiS naszej Uczelni organizowało po raz czwarty ogólnopolski maraton pieszy "Rajd Unijny". Odbył się on na dystansie 105 km na trasie Kuźniaki - Gołoszyce, na świętokrzyskim, czerwonym szlaku im. Massalskiego. Wzięło w nim udział ponad 100 maratończyków z całego kraju. W organizacji Rajdu wzięło udział kilkunastu studentów kierunków turystyka i rekreacja oraz prawo. Głównymi organizatorami z ramienia Uczelni byli: Andrzej Żeleźnikow, Piotr Forma, Konrad Żeleźnikow oraz Aleksander Stępień. Więcej informacji o imprezie na oficjalnej stronie rajdu: www.rajdunijny01.republika.pl

IKONA_admum_mW kwietniu 2010 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzata Muzoł, przeprowadziły pierwszą edycję Konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Rola administracji samorządowej w rozwoju regionu”.

dni_kosm_mIKONA_targi_venusI Międzynarodowe Dni Kosmetologii , zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa oraz Centrum Targowe Kielce, odbyły się w ramach VI Targów Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych Venus 2010. W konferencji wzięli udział prelegenci z Polski, Słowacji, Czech i Niemiec. Zagadnieniami kosmetologii zainteresowane są nie tylko kobiety, bo - jak określiła prof. Grażyna Nowak-Starz - „dzisiaj mężczyźni to ten nieodkryty jeszcze obszar dbania o urodę”. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była także współorganizatorem, odbywających się równolegle, Targów Agrotravel 2010.

 

Z zagranicznych uczelni zaprzyjaźnionych z WSEiP otrzymujemy kondolencje i wyrazy współczucia. M.in. z Uniwersytetu Las Palmas nadszedł mail następującej treści:

We deeply regret the loss that you have suffered. We wish to express to you with the greatest of affections, our most heartfelt condolences.

Yours sincerely

Eva María Crespo Fontes
Vicedirectora
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote

IKONA_turyst_final165 osób z 24 szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego wzięło udział w III edycji konkursu „Turystyka Twoją szansą na przyszłość”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa. „Komisja miała w tym roku trudny orzech do zgryzienia” – podkreślił, podczas uroczystości wręczania nagród, dr Cezary Jastrzębski, członek Jury. Kto zdobył nagrody, a w tym nagrodę specjalną J.M. Rektora WSEiP – roczne stypendium na Kierunku Turystyka i Rekreacja – można zobaczyć w materiale filmowym.
IKONA_pionizatorWydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem (7-8 kwietnia 2010 r.) seminarium na temat „Metod i technik usprawniania pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznali się z działaniem pionizatora dynamicznego „Stand & Go”, służącego do rehabilitacji osób z dysfunkcjami ruchu.
 

Pragniemy wyrazić głęboki smutek i żal z powodu tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej i Wszystkich Osób, które zginęły w katastrofie samolotu lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Łączymy się w żałobie z bliskimi ofiar katastrofy.

Władze Uczelni oraz Społeczność Akademicka
Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

stypmWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach kontynuuje w bieżącym roku akademickim realizację programu stypendialnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Założeniem programu, nad którym patronat objęła świętokrzyska Kurator Oświaty, jest przyznawanie wyróżniającym się absolwentom z rodzin o niskich dochodach, stypendiów w formie zwolnienia z opłaty wpisowej oraz opłat czesnego w pierwszym roku studiów.
Corocznie Rektor WSEiP przyznaje stypendia, finansowane ze środków własnych, umożliwiające podjęcie studiów na  wszystkich kierunkach będących w ofercie Uczelni. Pozwolą one znaczącej grupie absolwentów studiować bezpłatnie do czasu, gdy będą mogli być objęci systemem stypendiów socjalnych i naukowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w drugim i kolejnych latach studiów).
Zapraszamy do udziału w programie stypendialnym Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Termin zgłaszania kandydatów - do dnia 17 kwietnia 2010 r. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Kapitułę Stypendium Rektorskiego, powołaną przez Rektora WSEiP.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie programu stypendialnego WSEiP jest mgr Włodzimierz Chłopek - tel. (41) 345 52 56, 345 13 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
k1m10 marca 2010 r. w audytorium II Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa odbyła się prezentacja zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSEiP oraz Studio Urody Maretto. Szczegóły tutaj
Studium WFiS oraz Klub UczelnianyAZS WSEiP zorganizowały doroczny, dziesiąty już, obóz zimowy dla studentów naszej Uczelni, który odbył się w dniach 01-06.03. 2010 w Białce Tatrzańskiej.
IKONA_visage21.01.2010 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa odbył się pokaz wizażu i stylizacji zorganizowany przez wykładowców kierunku Kosmetologia - mgr Elżbietę Rębiś, mgr Alicję Gołdzińską, mgr Joannę Zapałę. Imprezę o tematyce studniówkowo-karnawałowego wizerunku poprowadzili: pani Ewa Filipecka z Akademii Makijażu w Kielcach wraz z grupą Wizaż Expert oraz Salon Expert Loreal z Kielc. Efekty pracy stylistów prezentujących tajniki wykonania makijażu oraz fryzur można obejrzeć w materiale filmowym.
IKONA_samorzadRPDominika Kita i Joanna Chlasta zostały wybrane do władz Parlamentu Studentów RP i Stowarzyszenia MONSSUN. Podczas II Kongresu Uczelni Niepublicznych Dominika Kita – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiP – została ponownie wybrana do Prezydium Komisji Uczelni Niepublicznych przy Parlamencie Studentów RP oraz została Przewodniczącą Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych MONSSUN. Joanna Chlasta – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego WSEiP - została członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia MONSSUN.
LR09mWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego została laureatem X edycji gali Lider Regionu w kategorii edukacja. Gratulacje oraz statuetkę Lidera Regionu 2009 laureatom wręczali wiceminister gospodarki Rafał Baniak, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz wojewoda świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba.
IKONA_interpersonKomunikacja interpersonalna, asertywność, świadomość własnego „ja”, czy, wkraczająca na niwę makiawelizmu, sztuka manipulacji to umiejętności, które poznają i ćwiczą uczestnicy, odbywających się regularnie w WSEiP, warsztatów komunikacji interpersonalnej.
O celach warsztatów  oraz zadaniach stawianych przed Kołem Naukowym Komunikacji Interpersonalnej WSEiP, mówi w materiale filmowym dr Magdalena Rycerz-Fiuk – ekspert w zakresie komunikacji interpersonalnej, opiekun Koła.

WSEiP_logo51OlimpW dniu 23 stycznia 2010 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym*. Tematem wiodącym Olimpiady, która w tym roku ma swą 51. edycję, jest Polityka i gospodarka.
Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 47 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. W dniu 20 listopada 2009 r. odbył się etap szkolny, w którym uczestniczyło 515 uczniów; finaliści tego etapu - 37 uczniów -  rywalizowało 23 stycznia 2010 r. w eliminacjach okręgowych. W siedzibie WSEiP przy ul. Jagiellońskiej 109A uczniowie rozwiązywali trudny test składający się z 17 pytań, a następnie odpowiadali na pytania problemowe.
Komitet Okręgowy Olimpiady, na którego czele stał prof. WSEiP dr hab. Kazimierz Kloc, wyłonił czterech finalistów. Będą oni reprezentować region świętokrzyski na zawodach centralnych w Uniwersytecie Warszawskim – 13 i 14 marca 2009 r.

wizazmm21.01.2010 r. w WSEiP odbył się  studniówkowo-karnawałowy pokaz wizażu i stylizacji. Wydarzenie objął patronatem  Salon Expert. Szczegóły tutaj