logo152. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
eliminacje okręgowe - 15 stycznia 2011 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowała - już po raz czwarty - eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tegoroczna - pięćdziesiąta druga – edycja Olimpiady ma temat wiodący – Sport w życiu społecznym.

Do eliminacji okręgowych przystąpiło 43 uczniów z 22 szkół województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy rozwiązywali trudny test złożony z 15 pytań, a następnie odpowiadali na pytania problemowe. Komitet Okręgowy Olimpiady, któremu przewodniczył dr hab. prof. WSEiP Kazimierz Kloc, wyłonił 5 finalistów, którzy będą reprezentować region świętokrzyski w zawodach centralnych (12-13 marca 2011 r., w Uniwersytecie Warszawskim).

Nazwa szkoły Imię/nazwisko uczestnika Miejsce
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu Agata Bidas I
Zespół Szkół nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie Konrad Czub II

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Hubert Wolny III
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Wiktor Podsiadło IV

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Bartosz Żelazny V

 

Uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej p. Jacka Kowalczyka oraz rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach dr Tadeusza Dziekana. Zdobywcy I i II miejsca pojadą ponadto do Brukseli, dzięki nagrodom przyznanym przez eurodeputowanych – Różę Thun i Czesława Siekierskiego.

Zdjęcia z eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.