Uwaga, młodzi pracownicy i absolwenci WSEiP. Sekretariat UNESCO prowadzi rekrutację do programu UNESCO Young Professionals.   Program skierowany jest do młodych osób, które chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji międzynarodowej. Wyłonieni uczestnicy programu zostaną zatrudnieni na rok w Sekretariacie UNESCO w Paryżu lub w jednym z biur terenowych tej organizacji. Zgłoszenia przyjmowane są przez Polski Komitet ds. UNESCO do dn. 31 stycznia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO pod adresem:http://www.unesco.pl