Katedra Zarządzania wraz z Katedrą Rachunkowości, Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach serdecznie zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: "Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego", która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2011 roku w siedzibie głównej Uczelni. Szczegółowe informacje tutaj 

Katedra Zarządzania wraz z katedrą Rachunkowości, Finansów i Bankowości 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
serdecznie zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w
ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:"Zarządzanie w warunkach
kryzysu finansowego", która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2011 roku w
siedzibie głównej Uczelni.

szczegółowe informacje tutaj (wstawić ulotkę informacyjną z załacznika)
Katedra Zarządzania wraz z katedrą Rachunkowości, Finansów i Bankowości 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
serdecznie zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w
ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:"Zarządzanie w warunkach
kryzysu finansowego", która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2011 roku w
siedzibie głównej Uczelni.

szczegółowe informacje tutaj (wstawić ulotkę informacyjną z załacznika)
karta zgłoszeniowa tutaj (wstawić kartę zgłoszeniową z załącznika)

karta zgłoszeniowa tutaj (wstawić kartę zgłoszeniową z załącznika)