Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizuje Konkurs nt. Unia Europejska XXI wieku – szanse i perspektywy. Patronat nad Konkursem objęła deputowana do Parlamentu Europejskiego Pani Róża Thun. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego, zainteresowanych procesami integracji europejskiej, możliwościami rozwoju, a także oczekiwaniami z tym związanymi, szczególnie w kontekście miejsca Polski we Wspólnocie. Pragniemy gorąco zachęcić uczniów Szkół Ponadgimnazjlanych do udziału w Konkursie.