ckuZ przyjemnością informujemy, że Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu  Pracy w Kielcach pod numerem 2.26/00010/2011.