Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, organizują II edycję konkursu pn. „Rola administracji samorządowej w rozwoju regionu – teraźniejszość i wyzwania przyszłości”. Konkurs, nad którym patronat objęła  Świętokrzyska Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł,  skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.
      Celem Konkursu jest promowanie wśród młodzieży wiedzy na temat zadań, organizacji i mechanizmów funkcjonowania administracji samorządowej w województwie świętokrzyskim oraz problemów i wyzwań cywilizacyjnych, którym musi sprostać.