S6301060

S6301051

S6301061

12.03.2011 odbył się wyjazd zorganizowany dla studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego na targi kosmetyczne do Warszawy.