nobel1nobel2

Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż Damian Rozmus – student IV roku stacjonarnego prawa (blok tematyczny: prawo sądowe) oraz II roku niestacjonarnego prawa (specjalność: prawo administracji publicznej i gospodarcze) Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach znalazł się w zaszczytnym gronie najlepszych polskich studentów w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel 2011”, organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Misją wspomnianego Konkursu jest promowanie i nagradzanie wybitnie utalentowanych studentów zarówno z wyższych uczelni publicznych, jak i niepublicznych z całej Polski.

Damian Rozmus decyzją Krajowej Komisji Konkursowej, złożonej z cenionych i niezależnych ekspertów ds. nauki podczas Ogólnopolskiej Gali Finałowej w dniu 27 czerwca 2011 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał prestiżowego „Studenckiego Nobla 2011”, a zarazem tytuł Najlepszego Studenta Województwa Świętokrzyskiego.

Otrzymanie „Studenckiego Nobla 2011” stanowi dla naszego studenta Damiana z jednej strony nie tylko wartość samą w sobie z racji docenienia podejmowanej przez niego dotychczas wieloaspektowej działalności o charakterze naukowym i społeczno – organizacyjnym, ale z drugiej strony jest dla niego wyjątkowym wyzwaniem, motywującym do dalszego rozwoju i jeszcze bardziej pogłębionej pracy nad sobą. Naszym zdaniem otrzymany „Studencki Nobel” jest pięknym ukoronowaniem czteroletniej aktywności Damiana na polu naukowo – społecznym.

Niewątpliwie nasz Noblista może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami. Przykładowo poza „Studenckim Noblem 2011” ma na swoim koncie inne ogólnopolskie laury, a mianowicie: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium krakowskiej Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej im. Zofii i Władysława Pokusów, Stypendium poznańskiego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego czy Stypendium gdyńskiego Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ponadto Damian jest jedynym czterokrotnym stypendystą Starosty Koneckiego za wybitne osiągnięcia naukowe, natomiast Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas nadał mu prestiżowy tytuł „Talentu Świętokrzyskiego”.

Studiując na Wydziale Prawa naszej Uczelni Damian Rozmus aktywnie działa jako przewodniczący Koła Naukowego Młodych Prawników „Per aspera ad astra” oraz Koła Naukowego „Studencka Poradnia Prawna”. Jest również członkiem Zarządu Koła Naukowego Prawa Karnego „Paragraf” oraz Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Casus”.

Jest autorem 19 publikacji naukowych i 36 referatów naukowych (także anglojęzycznych), prelegentem na kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Ukończył 51 certyfikowanych szkoleń tematycznych np. odbywające się na WSEiP specjalistyczne szkolenie z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw typu spin – off i spin – out. Odbywał nadobowiązkowe praktyki studenckie trwające łącznie ok. 24 miesięcy, prowadził samodzielnie liczne badania naukowe.

Damian bierze udział w różnotematycznych konkursach naukowych. Między innymi uzyskał tytuł finalisty Międzynarodowego Konkursu „Student Roku Kreatywności”, tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu dla studentów oraz absolwentów prawa i administracji „Law Games 2010” czy chociażby wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Esej z Zakresu Języka Prawnego „Język u wagi”, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Damian jako starosta na niestacjonarnym prawie jest członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów WSEiP. Reprezentuje wszystkich studentów jako członek Komisji Stypendialnej Wydziału Prawa WSEiP czy członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich WSEiP.

W dniach 17 – 19 czerwca 2011 roku w Warszawie i Sterdyni podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Samorządów Studenckich został wybrany przewodniczącym Komisji Prawno – Ekonomicznej Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych (MONSSUN).

Nie sposób wymienić osiągnięć Damiana Rozmusa w kilku zdaniach. Damian jest osobą wszechstronną, a przy tym bardzo optymistycznie nastawioną do życia. Serdecznie gratulujemy naszemu najlepszemu studentowi za godne reprezentowanie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na forum ogólnopolskim. Życzymy mu kolejnych sukcesów osobistych, tak wspaniałych jak otrzymany „Studencki Nobel 2011”.

nobel3

 

Sejm RP, 27.06.2011 r. – otrzymanie przez Damiana Rozmusa zaszczytnego „Studenckiego Nobla 2011” w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP.

nobel4

 

Sala Kolumnowa Sejmu RP, 27.06.2011 r. – w uroczystym i ważnym dla Damiana momencie towarzyszyli mu: najlepszy przyjaciel – Krzysztof Czerkawski (student IV roku stacjonarnego prawa), dr Krzysztof Wątorek – Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz dr Zdobysław Kuleszyński – Prorektor WSEiP.