-->

Stypendystą Programu stypendialego realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce został student prawa WSEiP

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniu 29 sierpnia 2011 roku Damian Rozmus – student prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach decyzją Krajowej Komisji Stypendialnej, w skład której wchodzą znakomici przedstawiciele życia publicznego, został wybrany Ogólnopolskim Stypendystą Programu Stypendialnego „Agrafka 2011/2012” dla studentów/uczniów wybitnie utalentowanych w dziedzinie nauk humanistycznych. Warto podkreślić, że Damian Rozmus jest jedynym studentem województwa świętokrzyskiego, któremu kiedykolwiek udało się otrzymać wspomniane wyróżnienie naukowe.

Program Stypendialny „Agrafka” jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi. Program wspiera aktywność młodzieży, posiadającej udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno – kulturalnych.

Damian Rozmus został nominowany na tegorocznego stypendystę „Agrafki” przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny, które najpierw w trybie otwartego konkursu wyłoniło poszczególnych kandydatów na nominowanych.

Niewątpliwie to kolejny z wielu ogromnych sukcesów o charakterze naukowym studenta naszej Uczelni. Przypomnijmy przykładowo, że w dniu 27 czerwca 2011 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Damian Rozmus otrzymał „Studenckiego Nobla 2011”, uzyskał tytuł finalisty, jak również tytuł „Najlepszego Studenta Województwa Świętokrzyskiego” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Studenta RP.

Gratulujemy naszemu wybitnemu studentowi i życzymy następnych sukcesów osobistych. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za czteroletnie wspaniałe reprezentowanie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na forum międzynarodowym oraz ogólnopolskim.

Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach