image001Miło nam poinformować, że pracownik naszej Uczelni, kierownik Katedry Polityki Turystycznej, prof. nadz. dr hab. Wiesław Alejziak został ponownie wybrany członkiem Editorial Advisory Board prestiżowego czasopisma naukowego „International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research”, wydawanego przez korporację Emerald Group Publishing Limited, która należy do największych wydawców czasopism naukowych na świecie (wydaje ponad 150 czasopism, reprezentujących różne dyscypliny nauki, będąc liderem w dziedzinie czasopism z zakresu ekonomii i zarządzania).
Warto dodać, że profesor Alejziak jest także członkiem rad naukowych kilku innych czasopism naukowych, w tym: „Folia Turistica" (9 pkt MNiSW), "Episteme" (6 pkt MNiSW), „Turystyka i Rekreacja" (6 pkt MNiSW), "Ekonomicka Revue Cestvneho Ruchu/Economic Revue of Tourism" (Słowacja) oraz "Acta Turistica Nova" (Chorwacja).