ueimage002Młodzieżowe Forum Parlamentu Europejskiego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
6 grudnia 2011 r.

170 uczniów z piętnastu szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego wzięło udział w Młodzieżowym Forum Parlamentu Europejskiego, zorganizowanym przez II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich I Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach. Forum miało na celu przybliżenie uczniom założeń programu Euroscola, dzięki któremu od wielu lat młodzież z krajów UE może odwiedzać siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i poznawać tryb pracy tej instytucji (w ostatniej edycji programu - w październiku 2011 r. - nasz kraj był reprezentowany przez uczniów II LO w Końskich). W części edukacyjnej Forum uczniowie w grupach roboczych i w sesji plenarnej prowadzili dyskusje wokół najważniejszych problemów nurtujących współczesną Europę (ochrona środowiska, edukacja, wolność informacji, bezrobocie itp.); scenariusz tej części inspirowany był przebiegiem obrad „młodzieżowego parlamentu” w Strasburgu.Galeria

Patronat nad Młodzieżowym Forum Parlamentu Europejskiego objęły - deputowana do Parlamentu Europejskiego p. Róża Thun i Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Małgorzata Muzoł.

IKONA_euroforum

  

 

W materiałach filmowych można zobaczyć relację z forum , a także referat dotyczący instytucji europejskich , zaprezentowany przez asystentów na wydziałach Ekonomii i Finansów oraz Nauk Społecznych WSEiP - mgr Katarzynę Lipską i mgr Łukasza Baratyńskiego oraz prezentacje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich dotyczące programu Euroscola , umożliwiającego zwiedzanie i zapoznanie się z pracą instytucji unijnych. 

Szkoły biorące udział w MFPE

1

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce

http://www.sniadek.pl/

2

Technikum Hotelarskie PRO-FIL
ul. Romualda 3, 25-322 Kielce 

http://www.pro-fil.kielce.pl/

3

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oś. Wzgórze, 27-530 Ożarów

http://www.ozarow.prv.pl/
4

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego
ul. Żeromskiego 8, 27-600 Sandomierz 

http://www.licekneostrada.pl/
5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1
ul. Staszica 5, 26-200 Końskie

http://www.zsp1konskie.com/

6

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Zagórska 14, 25-355 Kielce

http://www.zsps.edu.pl/

7

Zespół Szkół nr 2
ul. Białego Zagłębia 1 26-060 Chęciny

http://www.zspcheciny.com.pl/

8

Kolegium Szkół Prywatnych
ul. Karczówkowska  27, 25-713 Kielce

http://www.ksp.edu.pl/

9

X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

http://www.zsp1-kielce.neostarda.pl/

10

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich
ul. Piłsudskiego 68,  26-200 Końskie

http://www.konskiezsp3.yoyo.pl/

11

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach
Aleja Legionów 4, 25 – 035 Kielce

http://www.pilsudski.com.pl/

12

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego
, Chroberz 268, 28-425 Złota

http://www.zsrchroberz.pl/

13

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
ul. Sportowa 9, 26-200 Końskie

http://www.lo2konskie.pl/

14

Zespół szkół Mechanicznych im. gen Władysława Sikorskiego
ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce

http://www.zsme.republika.pl/

15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów

http://www.zspgrot.edu.pl/

 

zdjęcia