Kalendarium 2012

skrzydla2012Kapituła nagrody Skrzydła 2012 przyznała statuetkę za program Pierwsza Praca, który zapewnia absolwentom kierunków medycznych WSEIP zatrudnienie w renomowanych ośrodkach medycznych na terenie Polski i Europy z jednoczesnym monitorowaniem sukcesów zawodowych.

Akademia EuropejskaDr Paula Marcinkowska, w wykładzie wygłoszonym 13.12.2012 r. w ramach Akademii Europejskiej WSEiP, przedstawiła ramy instytucjonalne politycznego oddziaływania na wschodnich sąsiadów UE i rolę, jaką spełnia Polska, na tle rozbieżności w kierunkach i celach polityki zagranicznej realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Z materiału filmowego 
można dowiedzieć się m.in. jak jest realizowana Europejska Polityka Sąsiedztwa, czym są i jak funkcjonują Partnerstwo Wschodnie oraz Synergia Czarnomorska, a także jak kształtują się relacje między UE a Rosją.
Na początku filmu dodana jest nawigacja dla ułatwienia odnalezienia szczegółowej tematyki.

 

IKONA 6XIIZagadnienia społeczne, kulturowe i próby tworzenia społeczeństw wielokulturowych oraz asymilacji ludów tubylczych we współczesnych społeczeństwach, zaprezentowane przez prof. dr hab. Grażynę Michałowską, były tematyką pierwszego wykładu zorganizowanego w ramach Akademii Europejskiej Wydziału Nauk Społecznych WSEiP. Z materiału filmowego  można dowiedzieć się między innymi, kim są i jak żyją przedstawiciele jedynego ludu tubylczego zamieszkującego Europę, o obecnej sytuacji Aborygenów, a także o skandalu, jaki miał miejsce w Afryce, którego dopuścili się żołnierze wojsk ONZ, czy zabiegach, stosowanych przez kobiety ludu Himba, pozwalających zachować im młody wygląd.

4 grudnia 2012 r. odbyło  się spotkanie z przedstawicielem Wolters Kluwer Panem Sławomirem Wroną. Podczas spotkania omówiony został dostęp do orzecznictwa, komentarzy, monografii oraz tzw. nawigator, który pozwala na kompleksowy dostęp do akt prawnych w zakresie danego problemu prawnego.

Akademia Europejska

Wykład prof. G. Michałowskiej w ramach Akademii EuropejskiejWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zaprasza na cykl wykładów realizowanych przez Akademię Europejską działającą w ramach Wydziału Nauk Społecznych. 
Akademia Europejska – jak podkreśla Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali – jest odpowiedzią na duże zainteresowanie zarówno studentów naszej Uczelni, jak i słuchaczy spoza szkoły wykładami o szerokiej tematyce. Sukces działającej od zeszłego roku Akademii Zdrowia Kolegium Medycznego – Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEiP oraz duże zainteresowanie tematyką europejską utwierdziły nas w przekonaniu, żeby od bieżącego roku akademickiego Akademia Europejska rozpoczęła swoją działalność. Wykłady Akademii Europejskiej poprowadzą znakomici specjaliści i praktycy tematyki europejskiej. Warto podkreślić, że Akademia Europejska ma formę otwartą, co oznacza, że na wykłady zapraszamy wszystkich, których zainteresuje proponowany wykład.
6 grudnia 2012 r. prof. dr hab. Grażyna Michałowska prowadziła wykład nt „Ludy tubylcze w Europie i poza nią” - zapraszamy do galerii zdjęć z wykładu.
Wykład prowadzi dr Paula Marcinkowska

13 grudnia 2012 r. dr Paula Marcinkowska prowadziła wykład „Polityka wschodnia Unii Europejskiej” - zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym.

Plan wykładów Akademii Europejskiej na semest letni roku akademickiego 2012/2013 zostnaie podany wkrótce.

Praha„Ekonomiczne i prawne problemy zadłużenia gospodarek, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych” – ten aktualny temat będzie omawiany 23 listopada br. w Pradze na czesko–słowacko–polskiej konferencji ekonomistów. Polskę na konferencji reprezentować będzie Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa.
Do Rady Naukowej zaproszona została dwójka naszych dziekanów: dr Agnieszka Piotrowska-Piątek i prof. dr hab. Marek Pawełczyk. Referaty przedstawią w Pradze m.in dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dr Sławomir Pastuszka, mgr Kornelia Bem-Kozieł i mgr Piotr Hnidan. Utworzone zostanie także łącze internetowe pomiędzy Kielcami i Pragą. Za jego pośrednictwem wygłosi na konferencji referat prof. dr hab. Stanisław Rudolf.

inauguracja 2012/2013

dr n. med. Grzegorz Gałuszka27 października 2012 r.odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na studiach podyplomowych w naszej Uczelni. W imieniu Założycieli licznie zebranych słuchaczy powitali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali,  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. med. Grzegorz Gałuszka oraz Dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr inż. Albert Ślefarski. Przemawiający podkreślili rolę ciągłego dokształcania oraz zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności stanowiących niezbędny element kreowania osobistej kariery zawodowej. Wieloletnie doświadczenie Uczelni w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych oraz doskonała kadra dydaktyczna stanowią gwarancję przeprowadzenia kształcenia na najwyższym poziomie. Wszystkim Słuchaczom studiów podyplomowych życzymy spełnienia oczekiwań pokładanych w studiach oraz zadzierzgnięcia znajomości procentujących w dalszej pracy zawodowej. Zapraszamy do galerii zdjęć.

diament1Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została laureatem nagrody Diament Świętokrzyski 2012.

26 października 2012 odbyła się gala „Złotej Setki” organizowana przez "Echo Dnia", podczas której po raz drugi wręczono Diamenty – nagrody specjalne dla firm i instytucji, które promują region świętokrzyski na arenie krajowej i międzynarodowej. Laureatami tej nagrody zostały przedsiębiorstwa, które nie tylko stale się rozwijają, ale i przez swoją szeroką działalność w bardzo różnych branżach reprezentują świętokrzyski biznes. Wśród lauratów znalazła się Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Galeria zdjęć

GaudeamusWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach po raz 15-ty obchodziła uroczystość inauguracji roku akademickiego. Podczas przemówienia inauguracyjnego J.M. Rektor WSEiP dr Tadeusz Dziekan nakreślił rolę, jaką Uczelnia odgrywa w kształtowaniu rynku edukacyjnego regionu świętokrzyskiego. Przypomniał okres boom’u edukacyjnego lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, procesy społeczne zachodzące na początku XXI wieku i przedstawił preferencyjną pozycję uczelni państwowych, które to czynniki mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju rynku edukacyjnego. W materiałach filmowych można obejrzeć część przemówienia JM Rektora WSEiP oraz film inauguracyjny.

mup m

 WSEiPOgólnopolski Tydzień Kariery 
Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy

18 października 2012 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach odbyły się Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy – wspólne przedsięwzięcie Uczelni oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 63 wystawców przygotowało ok. 800 ofert pracy, skierowanych do absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych - najwięcej w branżach budowlanej, handlowej, finansowej, usług, pracy biurowej oraz IT. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko służb mundurowych; odwiedzający targi mogli zapoznać się m.in. z etapami procesu rekrutacji.

Imprezami towarzyszącymi Targom były zajęcia warsztatowe dla studentów i uczniów prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa oraz doradców zawodowych Miejskiego Urzędu Pracy. Zorganizowano również forum środowiskowe pn. Instytucje wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, w którym wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i organizacji otoczenia biznesu, udzielających wsparcia młodym przedsiębiorcom oraz osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

OTK

Konferencja - Przemiany prawa
„Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku” były tematyką konferencji podsumowującej kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze. Konferencja odbyła się na dwa tygodnie przed, jak to podkreślił Dziekan Wydziału Prawa WSEiP dr Krzysztof Wątorek, bardzo ważnym wydarzeniem – po raz pierwszy do egzaminów przystąpią absolwenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. 

W ramach sesji plenarnej i dwóch paneli dyskusyjnych prelegenci wygłosili 52 referaty obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, a także aspekty prawno-filozoficzne. Kursy i konferencja były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W materiale filmowym można zapoznać się z tematyką cyberstalkingu.

Korespondent wojennyObraz wojny w relacjach korespondentów wojennych.
Pogoń za sensacją czy rzetelne pokazywanie konfliktów zbrojnych?

XX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
Kielce, 6 września 2012 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach była organizatorem spotkania dyskusyjnego pt. Obraz wojny w relacjach korespondentów wojennych. Pogoń za sensacją czy rzetelne pokazywanie konfliktów zbrojnych?, połączone z promocją książki „Korespondent wojenny. Etyka – historia – współczesność”.
Spotkanie prowadzili współautorzy książki: prof. UJ i WSEiP dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, dr Krzysztof Groń z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Katarzyna Bernat z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.
Spotkanie odbyło się w ramach XX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego

Termin: 6 września 2012 r. Więcej: tutaj

Pierwsi absolwenci kierunku prawo

27 lipca 2012 roku odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 

WSEiPWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w ramach konkursu Kuratorium Oświaty w Kielcach - Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2012 roku na terenie województwa świętokrzyskiego - uzyskała grant na realizację zadania Kodeks etyczny w pracy zawodowej nauczyciela a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego o pożądanym obliczu moralnym.

Szczegółowe informacje tutaj

IV Dni KosmetologiiWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa była organizatorem IV Międzynarodowych Dni Kosmetologii, które odbyły się 1 grudnia 2012 r. W ramach IV Dni Kosmetologii odbyła się konferencja na temat Kosmetologia w wymiarze interdyscyplinarnym.

Tematy sesji: | Streszczenia referatów
1.Interdyscyplinarne znaczenie kosmetologii.
2.Zdrowie i uroda.
3.Fizjoterapia w kosmetologii.
4.Produkty i surowce kosmetyczne.

inaug 2012 13

Wykład inauguracyjny "Blaski i cienie olimpiady walutowej" wygłosił prof. dr hab. Zenon Stachowiak

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Stop pedofiliiUrząd Miasta Kielce i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach byli organizatorami drugiej ogólnopolskiej konferencji „Stop Pedofilii”. Prelegenci przedstawili problem pedofilii między innymi na podstawie doświadczeń prokuratorskich, z uwzględnieniem prawa procesowego, w aspekcie teoretyczno prawnym ochrony praw sprawcy przestępstwa, a także z perspektywy historycznej i w kontekście medycznym. Materiały konferencyjne w formie recenzowanej książki trafią do szkół województwa świętokrzyskiego. W materiale filmowym można obejrzeć relację z konferencji.

Konferencja NEINowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych to tematyka konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali zagadnienia instytucjonalnych uwarunkowań reform gospodarczych i rozwoju logistyki, instytucji w gospodarce rynkowej, międzynarodowych instytucji finansowych, a także teoretyczne aspekty i praktyczne wykorzystanie instrumentów nowej ekonomii instytucjonalnej. Publikacja z tegorocznej konferencji będzie zawierała rekordową liczbę referatów. W materiale filmowym można obejrzeć relację z konferencji.

IKONA_akad_zdrowia_czerwiecZwieńczeniem pierwszej edycji Akademii Zdrowia WSEiP był wykład dotyczący zaburzeń endokrynologicznych w wieku podeszłym. Jak podkreśliła prowadząca wykład dr Amelia Majkowska-Młynarczyk, starzenie się jest procesem powolnym, spowodowanym między innymi przez zaburzenia hormonalne, ale jeśli zmiany następują burzliwie, to należy o tym poinformować lekarza, gdyż mogą one sygnalizować schorzenia, których źródłem nie jest podeszły wiek. W materiałach filmowych można znaleźć informacje o przebiegu procesów andropauzy i menopauzy.

Wykład prowadzi dr Amelia Majkowska-Młynarczyk"Zaburzenia endokrynologiczne w wieku podeszłym" - dr Amelia MajkowskaSłuchacze Akademii Zdrowia-Młynarczyk

Na ostatni w semetrze lenim wykład Akademii Zdrowia, który odbył się 12 czerwca 2012 r. przyszło wielu słuchaczy. Interesująca tematyka wykładów, możliwość zadawania prelegentom pytań oraz miła atmosfera spodobała się słuchaczom, którzy deklarują udział w kolejnych wykładach Akadmii Zdrowia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Świętokrzyski Sejmik Młodzieży 2012Świętokrzyski Sejmik Młodzieży zainaugurował swoją działalność dzięki wsparciu Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Sejmik ma być stałą reprezentacją młodzieży ponadgimnazjalnej wobec władz samorządowych regionu. Sesja inauguracyjna była połączona z obradami komisji tematycznych oraz wręczeniem nagród laureatom konkursu „Rola administracji samorządowej w rozwoju regionu dzisiaj i wyzwania przyszłości”. W materiałach filmowych można obejrzeć relację z inauguracji oraz wnioski z prac komisji: edukacjiregionalnejcyberprzestrzeni,przedsiębiorczości i ordynacji.

Konferencję otwiera dr Krzysztof Wątorek12 września 2012 r. w WSEiP odyła się konferencja nt. "Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku".Celem Konferencji było skupienie uwagi na aktualnych i zarazem kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych poprzez pryzmat potrzeby dostosowania systemu prawa na początku XXI do nieustannie zachodzących zmian w rzeczywistości społecznej. 

 „Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku” - tak sformułowany tytuł Konferencji nie jest przypadkowy. Stale rosnąca liczba problemów prawnych  i ich znaczenie dla społeczeństwa uzasadniają podjęcie głębszej, złożonej refleksji nad różnymi dziedzinami prawa. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość społeczna wymusza stałe podążanie za nią systemu prawa. Ten ostatni zaś powinien w jak największym zakresie realizować potrzeby jakie postuluje szereg nieustannych zmian zachodzących w społeczeństwie.

Sejmik Województwa ŚwiętokrzyskiegoWSEiPPonad 90. uczniów - przedstawicieli samorządów 24 szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyło w ŚwięŚwiętokrzyski Sejmik Młodzieży 2012tokrzyskim Sejmiku Młodzieży, zorganizowanym  28 maja 2012 r. w siedzibie WSEiP, przy organizacyjnym wsparciu Uczelni i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Reprezentanci szkół debatowali podczas dwóch sesji plenarnych i pięciu komisjach problemowych:

  • Oferta edukacyjna Kielc i regionu świętokrzyskiego – czy może powstrzymać migrację młodzieży? (I)
  • Edukacja regionalna – konieczna czy zbędna w jednoczącej się Europie? (II)
  • Przedsiębiorczość – innowacyjność – rynek pracy. Ścieżki kariery młodych w regionie świętokrzyskim (III)
  • Młodzież w cyberprzestrzeni – jak zmieniać swoje otoczenie dzięki nowym środkom komunikowania się? (IV)
  • Ordynacja wyborcza Świętokrzyskiego Sejmiku Młodzieży (V)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

woj_swWSEiPRozstrzygnięty został konkursu  „Rola administracji samorządowej w rozwoju regionu – teraźniejszość i wyzwanRola administracji samorządowej... 2012ia przyszłości”, organizowany już po raz trzeci przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego. Jury oceniło 34 prace nadesłane z 19 szkół ponadgimnazjalnych w następujących kategoriach: 

I. Dobre bo samorządowe – najlepsze projekty zrealizowane w twoim mieście/ gminie/powiecie (prezentacja multimedialna lub film do 5 min.);

 II. Młodzi dla samorządu – samorząd dla młodych (projekt strony www Świętokrzyskiego Sejmiku Młodzieży); 

III. Konkurs graficzny na logo Świętokrzyskiego Sejmiku Młodzieży;

IV. Ordynacja dla Świętokrzyskiego Sejmiku Młodzieży (projekt ordynacji opisującej sposób wybierania przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego do ŚSM); 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Akademia Zdrowia „Znaczenie diety w żywieniu i zapobieganiu chorób” to temat majowego, bezpłatnego wykładu zrealizowanego w ramach Akademii Zdrowia WSEiP. Jak to określiła prowadząca wykład dr Justyna Marwicka, „zdrowie to dobrostan”, na który kapitalny wpływ ma styl życia, a w tym dieta, rozumiana jako właściwy ilościowy i jakościowy dobór składników odżywczych, adekwatny między innymi do wieku, aktywności fizycznej, czy klimatu.
W materiale filmowym można obejrzeć fragmenty wykładu dotyczące najczęstszych, popełnianych przez nas błędów żywienia.

Twardziel Świętokrzyski 2012By zdobyć tytuł Twardziela Świętokrzyskiego, chętni po raz szósty zmierzyli się ze szlakiem im. Edmunda Massalskiego – głównym, 105 kilometrowym szlakiem Gór Świętokrzyskich i starali się pokonać go w czasie nie dłuższym niż 22 godziny. W tym roku wystartowało 146 osób. Upalna pogoda była główną przeszkodą w osiągnięciu mety. Tytuł Twardziela Świętokrzyskiego zdobyły 82 osoby, pokonując przewyższenie 2500 metrów. Twardziel Świętokrzyski jest jedną z najtrudniejszych imprez maratońskich organizowanych w Polsce. O tym i o organizacji rajdu mówi w materiale filmowym  Komandor Rajdu, Wiceprezes AZS WSEiP mgr Andrzej Żeleźnikow.

Wykład dr Justyny MarwickiejTrzeci bezpłatny wykład Akademii Zdrowia WSEiP odbył się 8 maja br. Doktor Justyna Marwicka  omówiła znaczenie diety w żywieniu i zapobieganiu chorób.  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wykładu.

Ostatni przed wakacjami wykład pt. "Zaburzenia endokrynologiczne w wieku podeszłym" wygłosi dr Amelia Majkowska-Młynarczyk.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 12 czerwca 2012 r. na godz. 16.00 do auli II, ul. Jagiellońska 109A.

XII Konferencja Studenckich Kół Naukowych„Społeczeństwo oparte na wiedzy – wybrane aspekty” to tytuł przewodni XII Konferencji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. W tym roku licznie reprezentowane były Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sesja plenarna, jak i sesje tematyczne, zdominowane były jednak przez studentów Wydziału Prawa WSEiP. Fragmenty referatów wygłoszonych podczas sesji plenarnej można zobaczyć w materiale filmowym.

Konferencja Spin-off Spin-out9 maja 2012 r. w siedzibie WSEiP odbyła się konferencja pn. "Student - Przedsiębiorca" realizowana w ramach projektu "Przedsiębiorstwa Spin-off i Spin-out w praktyce II".  

 

Rada Biznesu WEiF Rada Biznesu Wydziału Ekonomii i Finansów rozpoczęła działalność w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Rada, będąca organem opiniodawczym i doradczym Wydziału, umożliwi studentom między innymi uczestnictwo w konkursach na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie w wybranych obszarach wiedzy. O tym i innych generowanych możliwościach oraz zamierzeniach Rady można dowiedzieć się z materiału filmowego.

 

 

 

prof. dr hab. Barbara Błaszczyksłuchacze Akademii Zdrowia3 kwietnia 2012 r. odbył się drugi wykład Akademii Zdrowia. Licznie zgromadzeni słuchacze po wysłuchaniu bardzo interesującego wykładu prof. Barbary Błaszczyk "Problemy neurologiczne wieku podeszłego" zadawali Pani Profesor wiele pytań. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wykładu oraz galerii zdjęć. Kolejny wykład "Znaczenie diety w żywieniu i zapobieganiu chorób" wygłosi dr Justyna Marwicka. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ten wykład 8 maja 2012 r.  

WSEiP na targach Edukacja

W dniach 28-30 marca odbyła się w Kielcach XVIII edycja ogólnopolskich targów edukacyjnych. Na imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć naszej Uczelni. WSEiP przygotowało dla odwiedzających bardzo ciekawą ofertę, stoisko było tłumnie oblegane a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zabiegi kosmetyczne oferowane przez dwie niezwykle uzdolnione studentki III roku kosmetologii na naszej Uczelni.
Pełną relację, przygotowaną przez dziennikarzy Kuriera Studenckiego zobacz na stronie kurierstudencki.pl

Komunikacja interpersonalna

Studenci Koła Naukowego „Komunikacja interpersonalna” rozpoczęli drugą edycję warsztatów, tym razem poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją z otoczeniem oraz motywowaniem innych i samomotywacją. Jak podkreśla prowadząca koło dr Magdalena Rycerz-Fiuk - ekspert komunikacji interpersonalnej - studenci, podejmujący wysiłek uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, potwierdzają, że „są świadomi tego, w jakich czasach dziś żyjemy” i potrafią korzystać z okazji do budowania swoich kompetencji. Więcej informacji o zamierzeniach Koła można znaleźć w materiale filmowym.

Nagrania w Polskim RadioStudenci WSEiPStudenci WSEiP (na zdjęciu po lewej), jako pierwsi w Europie, rozpoczęli pilotażowe zajęcia z wykorzystaniem multimedialnego kursu języka angielskiego dla sektora turystyki i rekreacji „e-TALIA”. Kurs powstał w ramach programu Leonardo da Vinci. Komisja Europejska przeznaczyła na realizację „e-TALII” (w kilku wersjach językowych) blisko 300 tysięcy Euro. Liderem projektu jest brytyjski Uniwersytet Coventry.
Multimedialne materiały dydaktyczne powstały w Kielcach, z udziałem brytyjskich i amerykańskich native speakers.
Pilotaż kursu będzie realizowany także na uczelniach w Walencji (Hiszpania), Tralee (Irlandia) i Passau (Niemcy). Następnie kurs zostanie upowszechniony w innych wyższych szkołach Unii Europejskiej.
Obecnie w studiu Polskiego Radia w Kielcach rozpoczęły się nagrania materiałów audio do podobnego kursu języka niemieckiego (na zdjęciu po prawej).

WSEiP24 kwietnia 2012 r. odbyła się XII Konferencja Studenckich Kół Naukowych nt. „Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy – wybrane aspekty". Wzorem lat ubiegłych referaty będą opublikowane w Zeszytach Studenckich WSEiP. Wygłoszenie referatu na Konferencji jest jednym z atutów przy ubieganiu się o stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSEiPW dniach 11-12  czerwca 2012 r. w siedzibie WSEiP odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat: „Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych”. Organizatorem Konferencji była Katedra Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Program konferencji.

WSEiPkurierstudencki.pl20 kwietnia 2012 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbyły się warsztaty i uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nt. „Oferta turystyczna regionu świętokrzyskiego dla turysty zagranicznego” w ramach IV Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Wydział Nauk Społecznych WSEIP. W imprezie wzięło udział ponad 200 uczniów z 26 szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.
Celem konkursu, nad którym patronat objęli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł i prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Pan Jacek Kowalczyk, było rozwijanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych, kulturowych i atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego oraz jego promocji dla turysty zagranicznego.

dni otwarte w WSEiPW dniach 8-9 marca 2012 r. odbyły się dni otwarte w WSEiP.  Już po pierwszym dniu dostrzega się, że WSEiP cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. W panelach przygotowanych w ramach przedsięwzięcia wzięło udział ponad 1800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych między innymi z Kielc, Włoszczowy, Jędrzejowa, Pińczowa, Sandomierza oraz Krzelowa k/ Sędziszowa. Relacja oraz galeria zdjęć przygotowana przez Redaktorów Kuriera Studenckiego WSEiP dostępna jest na stronie internetowej pisma kurierstudencki.pl

 ACKURozpoczęły się zajęcia realizowane przez Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach bezpłatnych kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego w roku 2012. Dla tegorocznych maturzystów ACKU przygotowało kursy przygotowujące z matematyki, biologi, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Krajowe Ramy Kwalifikacji15 marca 2012 r. odbyło się spotkanie z Ekspertami Bolońskimi. Tematem wiodącym było wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Materiał z wykładu: Marek Wilczyński - Ekspert Boloński  |pdf

Słuchacze Akademii ZdrowiaDr Grzegorz Gałuszka prowadzi wykład Akademii Zdrowia6 marca 2012 r. odbył się pierwszy wykład Akademii Zdrowia. Doktor Grzegorz Gałuszka – dziekan Kolegium Medycznego – Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEiP omawiał problem dolegliwości bólowych kręgosłupa w aspektach profilaktyki i samoleczenia. Licznie przybyli uczestnicy Akademii Zdrowia otrzymali indeksy, z uwagą wysłuchali wykładu, po czym zadawali wykładowcy dużo interesujących pytań. Kolejny wykład „Neurologiczne problemy wieku podeszłego” wygłosi Pani Profesor Barbara Błaszczyk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ten wykład 3 kwietnia 2012 r. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

W dniach 1-3 marca 2012 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach brała udział w targach edukacyjnych zorganizowanych przez miesięcznik „Perspektywy”. Targi, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, cieszyły się dużym zainteresowaniem maturzystów, gimnazjalistów, studentów, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Swoją ofertę przedstawiło ponad 250 wystawców w tym szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie polskie i zagraniczne oraz instytucje edukacyjne.

Przedstawiciele WSEiP na targach Prespektywy 2012W Pałacu Kultury i Nauki odbyły się targi Perspektywy 2012

Zainteresowani ofertą WSEiP

Oferta edukacyjna WSEiP cieszyła się dużą popularnością

 

wejście do King’s College Uniwersytetubudynek Syndykatu Egzaminacyjnego Uniwersytetu CambridgeNa uniwersytecie Cambridge spotkało się w ostatnich dniach lutego kilkunastu organizatorów egzaminów językowych z Europy i Azji. Polskę reprezentował m.in. dyrektor ds. współpracy międzynarodowej WSEiP, menedżer świętokrzyskiego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge, Zbigniew Szczepańczyk.

Mówiono m.in. o rosnącej roli egzaminów komputerowych. W przypadku najpopularniejszych w Polsce egzaminów "First", "Advanced" i "Proficiency" część ustna egzaminów odbywa się wciąż z udziałem żywego egzaminatora, ale są już egzaminy, w przypadku których zdający nagrywa na komputerze swoje wypowiedzi, które następnie sprawdzane są w Cambridge.

Studenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w ramach Studenckiej Poradni Prawnej od 6.03.2012 r. do 26.04.2012 r. udzielali bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT-37. Pomoc przeznaczona była dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej chcących skorzystać z ulgi prorodzinnej, ulgi na Internet lub ulgi rehabilitacyjnej.

wseip_logo

25 lutego 2012 r. w WSEiP odbyły się eliminacje okręgowe XIV Olimpiady Wiedzy o Prawie. Komitet Okręgowy Olimpiady, na czele którego stoi dr Krzysztof Wątorek, dziekan Wydziału Prawa WSEiP wyłonił dwoje finalistów, którzy 24 marca br. będą reprezentować nasz region w zawodach centralnych (w Ostrołęce):
I  Urszula Fijałkowska  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (39 pkt.)    
II Dominik Wzorek        VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach  (37 pkt.) 
Wszystkim uczestnikom eliminacji, a szczególnie laureatom - serdecznie gratulujemy!

8 marca 2012 - porady kosmetologiczne

Z okazji Dnia Kobiet Kolegium Nauk Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu - kierunek Kosmetologia - Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach zorganizowało dla Pań bezpłatne konsultacje kosmetologiczne z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała.

Lidera Regionu 2011 w kategorii Nauka dla WSEiP odebrał Prorektor dr Zdobysław KuleszyńskiWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach została Liderem Regionu 2011 w kategorii Nauka. Nagrodę odebrał Prorektor dr Zdobysław Kuleszyński.Kapituła nagrody powołana przez redakcję Echa Dnia przynała nagrody Lidera Regionu już po raz dwunasty. Nagroda jest wręczana zawsze za osiągnięcia roku poprzedniego.

Galeria zdjęć

Proces sądowyWyruszamy razem w cyfrowy świat… Bezpiecznie! To hasło przewodnie Pierwszego Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli miało swój finał w aulach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Wyjątkowym elementem Pierwszego Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu była inscenizacja procesu sądowego przygotowana przez Studentów Wydziału Prawa WSEiP. Ponadto wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu promującego wspólne młodzieży z dziadkami i rodzicami korzystanie z Internetu, a część warsztatowa obejmowała między innymi zagadnienia związane z funkcjonowaniem społeczności forów internetowych, dziennikarstwem internetowym, czy reklamą w internecie.

W materiałach filmowych można obejrzeć relację z przedsięwzięcia  oraz inscenizację procesu sądowego.

WSEiP18 kwietnia 2012 r. odbyła się druga edycja Prawniczego Konkursu Krasomówczego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy udziale Kieleckiego Kuratorium Oświaty, Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej w Kielcach. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Zapraszamy na stronę kurierstudencki.pl do zapoznania się z relacją przyotowaną przez dziennikarzy Kuriera Studenckiego.
Regulamin Konkursu

I_swiet_dzien_bezp_internI Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu
Wyruszamy razem w cyfrowy świat... Bezpiecznie!
Kielce, dnia 2 lutego 2012 r.

Ponad 300 uczestników – uczniów i nauczycieli szkół naszego regionu – wzięło udział w I Świętokrzyskim  Dniu Bezpiecznego Internetu, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. I ŚDBI to część przedsięwzięcia o zasięgu europejskim, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 r.; jego celem jest zapewnie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów Internetu oraz uświadomienie zagrożeń jakie wiążą się z tym środkiem komunikacji. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wyruszamy razem w cyfrowy świat... Bezpiecznie!”, a temat przewodni wszystkich działań to - Internet jako łącznik między pokoleniami.
Imprezy, zorganizowane w ramach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, to m.in. konkurs, zajęcia warsztatowe, prezentacje, spotkania dyskusyjne. Niewątpliwie największą atrakcją była inscenizacja rozprawy sądowej, której przedmiotem było przestępstwo w Internecie – przygotowana przez studentów prawa WSEiP.
Program | Zdjęcia  - materiały przygotowali dziennikarze serwisu kurierstudencki.pl   Rozprawa - przestępstwo w Internecie

IKONA_visage2012Wybór kreacji karnawałowych, dobór kosmetyków, tajemnice wykonywania makijażu były tematyką karnawałowego pokazu wizażu i stylizacji, zorganizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu WSEiP. Makijaże były prezentowane przez słuchaczki III roku kierunku kosmetologia naszej Uczelni, a pokaz prowadziła mgr Ewa Filipecka, która podkreśliła, że róż, puder, błyszczyk, strój, fryzura muszą ze sobą współgrać, ale nawet najlepiej dobrane nie będą zadowalające, jeśli na twarzy zabraknie uśmiechu. Piękno modelek i kunszt wizażystek można podziwiać oglądając materiał filmowy

e_TALIAmW dniach 11 - 14 stycznia 2012 r. gościliśmy w WSEiP przedstawicieli szkół wyższych i innych instytucji edukacyjnych z Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. realizujących projekt e-TALIA. Celem projektu, finansowanego przez Komisję Europejską, jest przygotowanie systemu nauczania języka angielskiego i niemieckiego dla sektora turystyki i rekreacji. W większości nauczanie będzie prowadzone online. Przedstawiciele polskiego partnera projektu - kieleckiej szkoły językowej Global Village - przedstawili przygotowane przez siebie 30 multimedialnych lekcji, które będą podstawą kursów. W skład lekcji wchodzi m.in. czterdzieści krótkich filmów oraz dziesiątki nagrań audio - wszystko w wykonaniu native speakers.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa będzie wśród pierwszych europejskich uczelni - obok uniwersytetów w brytyjskim Coventry i hiszpańskiej Walencji - które rozpoczną wkrótce nauczanie z wykorzystaniem nowego programu.

53olimpliada

wseip_logo

53. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Zawody okręgowe  
Kielce, 14 stycznia 2012 r.

53_Olimp
14 stycznia 2012 r. w WSEiP odbyły się eliminacje okręgowe 53. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wzięło w nich udział 37 uczniów z 20 szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, zakwalifikowanych w wyniku eliminacji szkolnych. Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test, a następnie odpowiadali na pytania problemowe (temat wiodący bieżącej edycji Olimpiady: Etyka w życiu publicznym).