Akademia EuropejskaDr Paula Marcinkowska, w wykładzie wygłoszonym 13.12.2012 r. w ramach Akademii Europejskiej WSEiP, przedstawiła ramy instytucjonalne politycznego oddziaływania na wschodnich sąsiadów UE i rolę, jaką spełnia Polska, na tle rozbieżności w kierunkach i celach polityki zagranicznej realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Z materiału filmowego 
można dowiedzieć się m.in. jak jest realizowana Europejska Polityka Sąsiedztwa, czym są i jak funkcjonują Partnerstwo Wschodnie oraz Synergia Czarnomorska, a także jak kształtują się relacje między UE a Rosją.
Na początku filmu dodana jest nawigacja dla ułatwienia odnalezienia szczegółowej tematyki.