skrzydla2012Kapituła nagrody Skrzydła 2012 przyznała statuetkę za program Pierwsza Praca, który zapewnia absolwentom kierunków medycznych WSEIP zatrudnienie w renomowanych ośrodkach medycznych na terenie Polski i Europy z jednoczesnym monitorowaniem sukcesów zawodowych.