I_swiet_dzien_bezp_internI Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu
Wyruszamy razem w cyfrowy świat... Bezpiecznie!
Kielce, dnia 2 lutego 2012 r.

Ponad 300 uczestników – uczniów i nauczycieli szkół naszego regionu – wzięło udział w I Świętokrzyskim  Dniu Bezpiecznego Internetu, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. I ŚDBI to część przedsięwzięcia o zasięgu europejskim, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 r.; jego celem jest zapewnie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów Internetu oraz uświadomienie zagrożeń jakie wiążą się z tym środkiem komunikacji. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wyruszamy razem w cyfrowy świat... Bezpiecznie!”, a temat przewodni wszystkich działań to - Internet jako łącznik między pokoleniami.
Imprezy, zorganizowane w ramach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, to m.in. konkurs, zajęcia warsztatowe, prezentacje, spotkania dyskusyjne. Niewątpliwie największą atrakcją była inscenizacja rozprawy sądowej, której przedmiotem było przestępstwo w Internecie – przygotowana przez studentów prawa WSEiP.
Program | Zdjęcia  - materiały przygotowali dziennikarze serwisu kurierstudencki.pl   Rozprawa - przestępstwo w Internecie