WSEiP18 kwietnia 2012 r. odbyła się druga edycja Prawniczego Konkursu Krasomówczego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy udziale Kieleckiego Kuratorium Oświaty, Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej w Kielcach. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Zapraszamy na stronę kurierstudencki.pl do zapoznania się z relacją przyotowaną przez dziennikarzy Kuriera Studenckiego.
Regulamin Konkursu