wseip_logo

25 lutego 2012 r. w WSEiP odbyły się eliminacje okręgowe XIV Olimpiady Wiedzy o Prawie. Komitet Okręgowy Olimpiady, na czele którego stoi dr Krzysztof Wątorek, dziekan Wydziału Prawa WSEiP wyłonił dwoje finalistów, którzy 24 marca br. będą reprezentować nasz region w zawodach centralnych (w Ostrołęce):
I  Urszula Fijałkowska  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (39 pkt.)    
II Dominik Wzorek        VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach  (37 pkt.) 
Wszystkim uczestnikom eliminacji, a szczególnie laureatom - serdecznie gratulujemy!