ACKURozpoczęły się zajęcia realizowane przez Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach bezpłatnych kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego w roku 2012. Dla tegorocznych maturzystów ACKU przygotowało kursy przygotowujące z matematyki, biologi, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.