WSEiP24 kwietnia 2012 r. odbyła się XII Konferencja Studenckich Kół Naukowych nt. „Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy – wybrane aspekty". Wzorem lat ubiegłych referaty będą opublikowane w Zeszytach Studenckich WSEiP. Wygłoszenie referatu na Konferencji jest jednym z atutów przy ubieganiu się o stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.