prof. dr hab. Barbara Błaszczyksłuchacze Akademii Zdrowia3 kwietnia 2012 r. odbył się drugi wykład Akademii Zdrowia. Licznie zgromadzeni słuchacze po wysłuchaniu bardzo interesującego wykładu prof. Barbary Błaszczyk "Problemy neurologiczne wieku podeszłego" zadawali Pani Profesor wiele pytań. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wykładu oraz galerii zdjęć. Kolejny wykład "Znaczenie diety w żywieniu i zapobieganiu chorób" wygłosi dr Justyna Marwicka. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ten wykład 8 maja 2012 r.