Rada Biznesu WEiF Rada Biznesu Wydziału Ekonomii i Finansów rozpoczęła działalność w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Rada, będąca organem opiniodawczym i doradczym Wydziału, umożliwi studentom między innymi uczestnictwo w konkursach na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie w wybranych obszarach wiedzy. O tym i innych generowanych możliwościach oraz zamierzeniach Rady można dowiedzieć się z materiału filmowego.