XII Konferencja Studenckich Kół Naukowych„Społeczeństwo oparte na wiedzy – wybrane aspekty” to tytuł przewodni XII Konferencji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej przez Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. W tym roku licznie reprezentowane były Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sesja plenarna, jak i sesje tematyczne, zdominowane były jednak przez studentów Wydziału Prawa WSEiP. Fragmenty referatów wygłoszonych podczas sesji plenarnej można zobaczyć w materiale filmowym.