Sejmik Województwa ŚwiętokrzyskiegoWSEiPPonad 90. uczniów - przedstawicieli samorządów 24 szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyło w ŚwięŚwiętokrzyski Sejmik Młodzieży 2012tokrzyskim Sejmiku Młodzieży, zorganizowanym  28 maja 2012 r. w siedzibie WSEiP, przy organizacyjnym wsparciu Uczelni i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Reprezentanci szkół debatowali podczas dwóch sesji plenarnych i pięciu komisjach problemowych:

  • Oferta edukacyjna Kielc i regionu świętokrzyskiego – czy może powstrzymać migrację młodzieży? (I)
  • Edukacja regionalna – konieczna czy zbędna w jednoczącej się Europie? (II)
  • Przedsiębiorczość – innowacyjność – rynek pracy. Ścieżki kariery młodych w regionie świętokrzyskim (III)
  • Młodzież w cyberprzestrzeni – jak zmieniać swoje otoczenie dzięki nowym środkom komunikowania się? (IV)
  • Ordynacja wyborcza Świętokrzyskiego Sejmiku Młodzieży (V)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Uczestnicy podkreślali, że Sejmik nie może być  jedynie „zgromadzeniem debatującym” – powinien stać się trwałą reprezentacją szkół ponadgimnazjalnych wobec władz samorządowych regionu, sygnalizującą potrzeby środowiska młodzieży i przedstawiającą pomysły na rozwiązywanie problemów; forum współpracy pomiędzy samorządami szkół naszego regionu i miejscem kreowania młodych liderów.
Dokonano wyboru władz Sejmiku oraz uchwalono ordynację wyborczą, na podstawie której wybrani zostaną delegaci do sejmików następnych kadencji (przewodniczącą Sejmiku została Karolina Kupis z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich). Wnioski i stanowiska sformułowane podczas debat w komisjach problemowych zostaną przekazane Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Rektorowi Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa,  jako oficjalne dokumenty Świętokrzyskiego Sejmiku Młodzieży.

Patronat honorowy nad ŚSM objęli: Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz dr Tadeusz Dziekan – Rektor WSEiP w Kielcach.